Sök på Mäklarringen

Objektet såld

Trädgårdsgärdet 156

ANGERED
68,5 m² Boarea
2 Rum

Fakta

 • Adress Trädgårdsgärdet 156
 • Avgift 5 052 kr I avgiften ingår värme, vatten, kabel-TV, bredband och IP-telefoni.
 • Boarea 68,5 m²
 • Rum 2
 • Drift 3 600 kr/år
Amir Shamshirzan Reg Fastighetsmäklare, Företags eko Mäklarringen Göteborg
072-303 04 02 amir.shamshirzan@maklarringen.se Mejla
Amir Shamshirzan Reg Fastighetsmäklare, Företags eko Mäklarringen Göteborg
072-303 04 02 amir.shamshirzan@maklarringen.se Mejla

Bilder

Föreningsinformation

Allmänt om föreningen

HSB Brf Trädgårdsgärdet bildades 1994. Den består av 273 lägenheter och 2 lokaler. Lägenheterna varierar i storlek mellan två och fem rum, radhusen mellan tre och fyra rum. I närheten av området ligger förskola och skola. Naturen finns utanför fönstret men det är också nära till Angereds Centrum med många butiker, bank och post och kulturhuset Blå Stället med Angereds teater. Om man inte vill åka bil kan man promenera eller ta bussen till Angereds Centrum, och vill man fortsätta till stan finns det tre spårvagnslinjer att välja mellan, 4:an, 8:an och 9:an.

Övrigt om föreningen

Parabol - får ej sättas upp på fasad eller utanför balkong, men väl ställas på stativ. Varje år brukar föreningen anordna två städdagar då man hjälps åt att fixa med enklare arbeten. En på våren och en på hösten. Föreningens hemsida finner Ni på http://www.hsb.se/goteborg/tradgardsgardet. Föreningen har också en egen medlemstidning som ges ut fyra gånger per år, Trädgårdsgärdesnytt. All mark ägs av föreningen, men varje BR medlem ansvarar för och sköter den. Formell upplåtelse av markområde som nyttjas runt bostadsrätten saknas från bostadsrättsföreningen.HSB tar ut en engångsavgift (för medlemskap) av köparen (300 kr). Om köparen inte redan är medlem i HSB ska denne även betala för en så kallad medlemsandel (500 kr) som återfås vid utträde + inträdesavgift (25 kr) genom att Logga in på www.blimedlem.hsb.se. Informationen är baserad på uppgifter ur senaste årsredovisning samt upplysningar från föreningens kontaktperson.

Renoveringar

Föreningen äger fastigheterna Angered 105:3 och 111:1 De började bebyggas 1990 och husen stod färdiga 1992. Området består av en blandad bebyggelse med åtta punkthus i fem våningar samt radhus i ett respektive två plan. Föreningen har en fastighetsskötare som tar hand om området. Den tekniska förvaltningen sköts av HSB, och man har en underhållsplan som följs. Följande renoveringar har föreningen genomfört. 2008 reparerades vindskivor och skydd mellan radhusen och ett nytt nyckelbrickssystem installerades. 2009 målades fasaderna på norra delens punkthus och en radonmätning samt en energideklaration av fastigheten genomfördes. Under samma år byttes dessutom frostsprängda tegelstenar på södergavlarna ut och behandling av fasaden genomfördes för att förhindra ytterligare frostsprängning. 2010 utfördes måleriarbeten av punkthusen. 2011 gjordes ventilationsarbeten då man rensade ventilationskanaler och bytte filter. Energibesparingsarbete utfördes och termostater, cirkulationspumpar och shuntgrupper byttes ut. 2012 utrustades tvättstugorna med två nya tvättmaskiner och ett nytt torkskåp vardera samt aggregaten i torkrummen byttes. 2015 Ombyggnad av hissar på nr 140 och 182 Spolning av punkthusens rörstammar 2017 Byte av ventilationsaggregat Kollektivanslutning hos Telia för bredband/Telefoni/TV 2018 Byte av köksfläktar i radhusen och södra delen av området på nr 122 och norra delen av området på nr 182 2019 Fortsätta byta köksfläktar

Parkering

Genom föreningen kan man hyra parkeringsplatser och garage, men de tillhör inte lägenheten utan det är separat kö. Det är tillåtet att ha max två platser och/eller garage per lägenhet. Det finns 97 p-platser som kan hyras för ca 150 kr/månad. Det finns 204 garage som kan hyras för ca 350 kr/månad. Gästparkeringar finns längst upp i norra delen av området och längst ner i södra delen.

Tv och bredband

Från och med 1 april 2015 har man i föreningen anslutit sig till Telia och numera ingår kabel-TV, bredband 100 mbit och abonemangsavgiften för IP-telefoni.

 • Föreningsnamn HSB Brf Trädgårdsgärdet
 • Hemsida https://www.hsb.se/goteborg/brf/tradgardsgardet/service/
 • Ekonomi Föreningen höjde avgiften med 5,5 % 1 januari 2023.
 • Antal lägenheter 273
 • Antal lokaler 2
 • Överlåtelseavgift 1 313 kr betalas av säljaren
 • Pantsättningsavgift 525 kr betalas av köparen
 • Tillåter föreningen juridisk person som köpare Nej
 • Äkta/oäkta bostadsrättsförening Äkta

Området

Allmänt om området

Angered är en stadsdel i nordöstra delen av Göteborgs kommun. I stadsdelen ingår stadsdelsnämndsområdet Gunnared och västra delen av stadsdelsnämndsområdet Lärjedalen. Angered består av ett stadsdelscentrum, Angereds Centrum, omgivet av stadsdelarna Hjällbo, Eriksbo och Hammarkullen i söder samt Gårdsten, Lövgärdet och Rannebergen i norr. I väster, vid Göta älv och E45, ligger det äldre samhället Agnesberg och i sydost ligger villasamhället Linnarhult. Angered är också ett område i en växande fas med gott om ledig mark för byggande, vacker natur och frisk luft men också flera levande torg och centrum. Här finns människor, kunskaper och kultur från hela världen vilket gör det här till ett oerhört levande område. Här ligger många bostadsområden bara några hundra meter från Lärjeån med böljande dalgångar, kossor och hästar som betar i hagarna och i Surtesjön tar du en tur med kanoten eller så vandrar du längs Bohusleden. Utöver det närmsta lantliga finns de torghandel, butiker och Angereds arena med simhall, ishall och gym. Här finns även ett nytt närsjukhus och i samband med detta planeras ytterligare yta för handel.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.