Bolån i Spanien

2019-07-17

Ny lag för Spanska Hypotekslån

Den nya förordningen trädde i kraft söndagen den 16:e juni 2019 och är goda nyheter för alla som söker spanska bolån och vill köpa sin drömfastighet i solen.

Den nya förordningen innebär främst ett ökat skydd för låntagare, baserat på mer information före lånets undertecknande tillsammans med en minskning av de kostnader som bärs av kunden.

  • Kostnader som förs över till banken är stämpelavgift, notariat och registrering av lånehandlingen.
  • Kunden betalar kostnaden för värderingen av fastigheten och bankens öppningsavgift.
  • Kostnaderna för att betala av lånet i förväg har sänkts men följer en skala beroende på hur lång tid man har haft lånet
  • Banken kan ej längre kräva att kunden skall teckna livförsäkring hos banken.
  • Banken måste också kontrollera kundens kreditvärdighet hos spanska riksbanken före tecknande.

Nu finns det även två nyckeldokument, FEIN och FiAE, som måste presenteras för kunden av banken senast 10 dagar före undertecknade av lånet.

  • FEIN (Ficha Europea de Información Normalizada) är ett standardiserat informationsdokument där all relevant information skall stå för att kunden lätt skall kunna jämföra olika lån och detta skall ses som ett bindande lånelöfte.
  • FIAE (Ficha de Advertencias Estandarizadas) ska innehålla de viktigaste klausulerna och villkoren för lånet. Banken ska också informera om vilka kostnader som ska betalas samt ge simulationer på ränteutveckling ifall lånet har rörlig ränta.

Dessutom skall kunden gå till notarie senast dagen före undertecknandet av lånet för att få alla aspekter av hypotekslånet förklarar och få svar på eventuella frågor. Notarien skall protokollföra detta mötet och det skall också finnas med i lånehandlingarna. Om kunden inte varit hos notarien senast dagen innan så kan lånet inte godkännas. Detta är tänkt för att skydda kunden som i lugn och ro ska få rätt information och aldrig känna sig pressad att skriva på ett lån de inte helt förstått.

Hypotekslagen har ingen retroaktiv verkan, det vill säga det kommer endast att påverka bostadslån som ingås efter den 16 juni 2019.

Mer information om den nya lagen och låneregler kan lämnas av din bankkontakt.