Att köpa bostad i Spanien

Att köpa bostad i Spanien skiljer sig mycket från att köpa bostad i Sverige. I Spanien är det ovanligt med budgivning, istället gör säljaren affär med den köpare som är beredd att betala det begärda priset eller det lägre pris man kommit överens om efter förhandling. Vi på Mäklarringen Denia hjälper dig genom hela köpeprocessen tillsammans med våra lokala advokater på plats.

Spanskt skatteidentifikationsnummer– NIE nummer

För att kunna äga en bostad i Spanien behöver du ha ett unikt spanskt skatteidentifikationsnummer, ett så kallat NIE-nummer. Ett NIE-nummer ansöker du om hos spanska ambassaden i Sverige, alternativt på utlänningsavdelningen hos spanska nationella polisen, samt din advokat kan ansöka med en fullmakt.

Reservationsavgift & avtal

När priset har överenskommits skrivs ett reservationskontrakt och man betalar en mindre summa för att bostaden ska tas bort från marknaden innan det egentliga köpekontraktet skrivs. Nu bör man ha kontaktat en advokat, man bör aldrig skriva på ett juridiskt bindande kontrakt på utländsk mark utan att anlita en advokat som kan kontrollera alla handlingar, fastigheten samt bistå dig i den byråkratiska processen.

Köpekontrakt, lagfart & fastighetsregistret

I och med att köpekontraktet skrivs under och tid för lagfarten har bestämts, betalar man 10 % av köpeskillingen (reservationssumman dras av om sådan betalats). Detta kontrakt visar man sedan upp när man ansöker om NIE-numret. Advokaten kan hjälpa dig att skriva in särskilda klausuler i avtalet, tex om du ansöker om lån och lånet inte beviljas, eller där man verbalt har träffat överenskommelser som man vill försäkra sig om ska gälla juridiskt etc. I köpekontraktet bestäms ett sista datum för inbetalning av depositionen samt lagfartsskrivning hos notarie. Lagfarten registreras sedan i fastighetsregistret, som tar ca 2-3 månader. När registreringen är klar och alla skatter och avgifter är betalda, får du tillbaka den med inskrivningsbeviset.

Besiktning av fastighet & kontroll av skulder & graveringar

Som köpare är du själv ansvarig för att noggrant undersöka bostaden innan du skriver på köpekontraktet. Man bör anlita en teknisk arkitekt för översyn. I övrigt kontrollerar advokaten bostadens alla dokument och ser till att det inte existerar skulder och graveringar på bostaden samt kontrollerar att den är legal och registrerad som bostad.

Tilläggskostnader

När du köper en bostad i Spanien tillkommer en del kostnader utöver själva köpeskillingen. Generellt bör du räkna med ett tillägg till köpeskillingen om ca 12-13 %.

Skatter

Vid köp av nyproducerade bostadsfastigheter tillkommer en mervärdesskatt om 10 % av köpeskillingen. Dessutom tillkommer en stämpelskatt om 1,5 %.

När det gäller begagnade bostäder tillkommer en överföringsskatt om 8-10 % beroende på region och köpeskillingens storlek. Dock utgår ingen stämpelskatt.

Notariekostnader

Köparen står också för notariens arvode då parterna utväxlar köpekontraktet. Den verkliga kostnaden här kan vara svår att på förhand uppskatta men räkna med cirka 0,5 % av köpeskillingen.

Registreringsavgifter

Registreringen i fastighetsregistret är en kostnad som är svår att ge ett exakt värde på, men även här räkna med cirka 0,5 % av köpeskillingen.

Anslutningsavgifter

Vid tillträdet tillkommer anslutningsavgifter och/eller avgifter för abonnemangsbyte för vatten och avlopp, elektricitet, samt eventuell gas.

Vi hjälper dig & Guidar dig genom ditt bostadsköp

Ta gärna kontakt med oss så guidar vi dig genom hela ditt bostadsköp och hjälper dig att tänka på alla bitar före, under och efter processen! Du är välkommen att maila till denia@maklarringen.se .

Varmt välkommen till Mäklarringen Denia!

Personer som förhandlar
Matbord invid pool