Sök på Mäklarringen

Mäklarringen

Upptäck Kristianstad - Östra Göinge

 

 


Rörlig bild i marknadsföring

Onsdag 06 maj 2020

I takt med utveckling och forskning samt inte minst den situation vi är nu satta i med ett smittsamt virus ser man utvecklingen av hur vi använder oss av rörlig bild alltmer i sociala medier.

Intressant är att studera hur man skall använda den rörliga bilden på bästa sätt inom just bostadsmarknaden. Vår situation våren 2020 gör att utvecklingen går allt snabbare när man måste hitta nya lösningar. Produkten där man kan presentera en bostad via onlinevisning på ett enkelt och kvalitetsmässigt bra sätt var redan under utveckling men togs fram i rekordhastighet när den blev ett efterfrågat sätt att nå ut till bostadsspekulanter.

Viktigt att veta varför den rörliga bilden har så stor genomslagskraft för att kunna skapa marknadsföring och information i sociala medier som sticker ut och får stark genomslagskraft. Att dra nytta av hjärnforskningen är ingen dum idé och redan tidigare har man sett att neuropsykologin gjort stora framsteg och förståelsen för hjärnan har ökat enormt.

Idag vet vi att en bostadsfilm på max 30 sekunder är helt oslagbar i jämförelse med stillbilden då man marknadsför bostäder. Nu är tiden då vi skall använda den kunskapen för optimal exponering i våra marknadsföringskanaler.

För den som är intresserad av att läsa mer om detta finns givetvis mycket på nätet men jag fastnade för en sida där man kan utbilda sig vidare i området genom kursprogram hos teknologiskt institut.se. 

Högskolorna runt om i landet erbjuder även intressanta kurser på grundnivå.
Till bloggen

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.