Sök på Mäklarringen

Mäklarpodden; bostadspolitik med Miljöpartiet

Mäklarpodden möter Emma Hult, Miljöpartiet

Emma Hult är byggnadsingenjören som sadlade om till politiker. Med ett medlemskap i Miljöpartiet sedan gymnasieåldern var valet av parti inte svårt. Mäklarpodden träffar Emma Hult i Sveriges riksdag och pratar bostadsbrist, mellanrum, hyresrätter och kommunernas bostadsansvar. Med mera. 

Under en och samma dag möter vi Moderaternas bostadspolitiska talesperson Mats Green och Emma Hult. Båda två verksamma i Jönköping. 

– Mats och jag styrde tidigare Jönköping ihop. Nu är vi på varsin sida i riksdagen, säger Emma Hult med ett leende och konstaterar att det bara är av godo för kommunen med två företrädare i samma fråga. 

Emma Hult drivs av tre hjärtefrågor inom politiken och det är bostäder, klimat och jämställdhet. Vad gäller klimatfrågan anser hon den vara en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Jämställdheten pratar Emma om som en självklarhet. 

– Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt. Vad gäller bostäder så måste Sverige fortsätta ha en ambitiös och grön bostadspolitik. Alla behöver en bostad, någonstans att bo, och Miljöpartiet vill bygga fler klimatsmarta bostäder – för alla samhällsmedborgare. 

Klimatsmarta bostäder med kvalitet

När Emma Hult pratar om Miljöpartiet och dess bostadspolitik lägger hon betoningen på de tre k:na – klimat, kostnad och kvalitet. 

– Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av miljöpåverkan i Sverige inom områden som växthusgaser, energianvändning, miljöfarliga kemikalier och avfall. Hur påverkas vår miljö i framtiden? 

– Sedan tycker jag inte man ska fokusera på antalet bostäder. Kvalitets- och konsekvenstänk är minst lika viktigt när man bygger. Vad händer efter bostadsbygget, vad gör vi av utrymmena mellan husen – de så kallade mellanrummen – och finns det lokaltrafik och handel i anslutning till husen som byggs? Sådana frågor hamnar ofta i skymundan när alla vill bygga mer. 

Alternativa boendeformer och mänskliga rättigheter

Att bostadsbristen är en akut situation konstaterar även Miljöpartiet. Emma Hult poängterar att bristen är mer påtaglig för vissa grupper, som unga, studenter och nyanlända, där framför allt den sistnämnda gruppen är ständigt växande. 

– Grundorsaken är för få bostäder och det som finns måste fördelas bättre. Men hur då? Det måste finnas bostäder för alla, inkluderat de tre mest utsatta grupperna, och en utmaning är att stötta de individer som befinner sig i tillfälliga situationer och som inte har de pengar som krävs för att skaffa egen bostad. 

Emma Hult och hennes parti tycker att det byggs för lite hyresrätter med lägre hyror. Vi svenskar borde även kika mer på andra länder och se hur man gör där. Övriga boendeformer, som generationsboenden och ägarlägenheter, är alternativ som gärna får ta större utrymme i bostadsdiskussionerna. 

– Tak över huvudet är en mänsklig rättighet! Inte en förmån för vissa utvalda grupper i samhället. 

Vill ni höra vad Emma Hult och Miljöpartiet de gröna har för åsikter om Boverkets byggregler, reavinst, ungdomsbosparande, ränteavdrag, kapitalvinstbeskattning och mycket annat gällande svensk bostadspolitik – lyssna på Mäklarpodden!

Soundcloud    Youtube    Acast

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.