Sök på Mäklarringen

Mäklarpodden; bostadspolitik med Socialdemokraterna

Mäklarpodden möter Johan Löfstrand, Socialdemokraterna

Det drar ihop sig till val. Vi tar bostadspolitikerna på pulsen och turen har kommit till Socialdemokraternas Johan Löfstrand. Som tycker att svensk politik lägger stort fokus på jobb och rådande arbetsmarknad – när vår bostadsmarknad är minst lika viktig. 

Johan Löfstrand har suttit i Sveriges riksdag sedan 2002, men det politiska intresset väcktes redan i tonåren. Johan drivs av sitt eget motto, att Sverige behöver bli ett mer rättvist land. 

– För oss socialdemokrater handlar det om att visa på olikheterna mellan vår politik och borgarnas. Vi vill satsa på välfärden och att fler människor kommer i arbete. Och vi vill också ha en rättvis bostadsmarknad för alla. Om jobben är viktiga anser vi att bostäder är en minst lika viktig fråga. 

– Bostäder är en av de mest grundläggande parametrarna i en människas liv. Och vi bygger på tok för få bostäder i Sverige idag! 

Bostadspolitik för alla

Johan Löfstrand anser att vi måste hålla liv i bostadsbyggandet, även vid en lågkonjunktur. Han tycker det är av stor vikt att skapa en rättvis bostadsmarknad där man inte pratar om vinnare och förlorare, och för att klara detta krävs det att staten tar ett större ansvar. Ett ansvar som bland annat innefattar breddade landsbygdslån, riskvilligt kapital, ett ordentligt grepp om skattefrågorna samt en vilja och ambition att skapa en bostadspolitik för alla. 

– i dagsläget är det egna, ägda boendet det billiga boendet. Vi hävdar att man även måste bygga hyrda bostäder. Man ska kanske inte behöva gå in med så mycket eget kapital för att ha någonstans att bo. 

Nya bostadskoncept och billigare boende

Johan tycker att amorteringskravet är den stora utmaningen för många. Att inlåsningseffekterna inte är bra är ett faktum, och att så många spekulerat i nyproduktion av bostadsrätter, framför allt i Stockholm, menar Johan och hans partikamrater är osunt. 

– Att höja fastighetsskatten, som det pratas om, är ingen direkt valvinnare. Den fastighetsskatt som finns idag är inte rättvis och tittar man på bostadsmarknaden i sin helhet krävs det verkligen ett seriöst resonemang kring hur den ska fungera. Och fungera bra.  

– Vi måste hitta nya koncept också vad gäller svenskars boenden. Ett sådant mål är bland annat att skapa attraktiva boendealternativ för äldre till en dräglig kostnad. Trygghetsboenden är en bra lösning till exempel. Vi måste även hitta billigare sätt att bygga och att köpa respektive hyra bostäder. 

Johan Löfstrand pratar om standardisering av hus, rådande krav för att ta sig in på den svenska hyresmarknaden, kommunernas ansvar för bostadsbyggande och ungdomars tuffa utmaningar på bostadsmarknaden. Bland mycket annat. Lyssna på hela samtalet på Mäklarpodden!

Soundcloud    Youtube    Acast

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.