Sök på Mäklarringen

Mäklarringen

Börja med en fri värdering!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig omgående.

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Bygglov för altan

Bygga altan – med eller utan bygglov

Går du i bygga-altan-tankar? Drömmen för många hus- och radhusägare, med eget trädäck på tomten. Men vilka regler gäller egentligen – krävs det bygglov? Vi ger dig råden du behöver. 

Behovet av bygglov för en altan eller uteplats är olika i olika kommuner. Man tar hänsyn till var din fastighet ligger samt hur du vill bygga och beslutet fattas av byggnadsnämnden i din kommun. 

Altan på eller över marknivå

Ett vanligt trädäck, byggt i marknivå, kräver oftast inte något bygglov. Räknas altanen som en till- eller nybyggnad däremot kan det behövas bygglov. Oftast aktuellt i de fall då altangolvet når en viss höjd över marken. Extra viktigt att ha i åtanke om det skapas ett utrymme under en altan som byggs på sluttande mark. 

Vilka mått gäller då för altanbygglov? Exakta mått finns egentligen inte, vare sig gällande markhöjd eller storlek. Lyssnar man på Mark- och miljööverdomstolen är det det visuella intrycket som avgör. Ett specifikt fall, där altanen hade en höjd på som mest 1,7 meter ovanför markytan, bedömdes som en tillbyggnad och krävde därför bygglov. 

Om altanen i fråga inte bedöms som en till- eller nybyggnad behövs inget bygglov. Det är då fritt fram att bygga altan var som helst på tomten och fram till tomtgränsen – utan grannens medgivande.  

Bygglov med undantag

Säg den regel som inte har undantag. Så även bygglovsplikten, där undantag kan göras även om altanen betraktas som en tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus utanför detaljplan till exempel krävs oftast inget bygglov för att bygga små tillbyggnader. Om den bygglovsbefriade tillbyggnaden byggs närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs dock medgivande av berörda grannar, som bör vara skriftligt.  

Om man bygger sin altan fristående från en byggnad kan det krävas bygglov. Även här finns undantag från bygglovsplikten, om altanen räknas som en fristående nybyggnad. För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att uppföra ”komplementbyggnader” under förutsättning att vissa krav är uppfyllda.

Hur ska man då veta vad som egentligen gäller? Ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun som gör bedömningen om din altan kräver bygglov eller inte. Tänk på att vissa krav, som bärförmåga och hållfasthet, ändå måste uppfyllas, även om den aktuella altanen inte kräver bygglov.  

Läs mer om vad som gäller när du vill bygga altan här på Boverket.

Upptäck mer från Mäklarringen

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.