Bilaga sammanfattning av våra personuppgiftsbehandlingar

Säljare av bostad, bostadsrätt, fastighet m.m.

Behandling:

 • Inhämta uppgifter från säljare, lantmäteriutdrag, dokumentera i system, ingå avtal och arkivera
 • Kontroll av civiltillstånd
 • Informera om fastigheten och hur tänkt genomföra försäljning
 • Kontroll och upplysning av förfoganderätts och inskrivningsförhållanden från lantmäteriet och bostadsrättsföreningen
 • Upprätta, fotografera objekt, producera (översända till tryckeri) och tillhandahålla (publicera på hemsida, hemnet m.m., tidningar och andra medier samt tillhandahålla på visning) objektsbeskrivning

Ändamål/Syfte (varför?):

 • Ingå avtal om förmedling
 • Förbud att sälja bostad utan makes samtycke/sambo (äktenskapsbalken)
 • Tillgodose rådgivnings och upplysningsplikt
 • Tillgodose rådgivnings och upplysningsplikt
 • Objektsbeskrivning och marknadsföring

Laglig grund:

 • Fullgöra rättslig förpliktelse, Fullgöra avtal med den registrerade
 • Intresseavvägning
 • Fullgöra rättslig förpliktelse, Fullgöra avtal med den registrerade
 • Fullgöra rättslig förpliktelse, Fullgöra avtal med den registrerade
 • Fullgöra rättslig förpliktelse, Fullgöra avtal med den registrerade

Gallring: 10 år för alla behandlingar.

Intressenter/spekulanter

Behandling:

 • På begäran inhämta information och upprätta boendekostnadskalkyl
 • Föra förteckning över intressenter och matcha objekt mot registrerades sökprofil
 • Samla in och registrera intressenter via hemsida, visningar m.m. för specifikt objekt samt kontakta dem inför budgivning
 • Kontakta intressent för att höra intresse för budgivning

Ändamål/Syfte (varför?):

 • Boendekostnadskalkyl
 • Direktmarknadsföring till intressenter i registret över matchande objekt
 • Försäljning av objekt
 • Inleda budgivning

Laglig grund:

 • Fullgöra rättslig förpliktelse, Fullgöra avtal med den registrerade
 • Fullgöra rättslig förpliktelse, Fullgöra avtal med den registrerade
 • Intresseavvägning, I några fall fullgöra avtal med den registrerade
 • Laglig skyldighet, Intresseavvägning, I några fall fullgöra avtal med den registrerade

Gallring: 10 år för alla behandlingar.

Budgivare

Behandling:

 • Föra anbudsförteckning (ta emot bud, registrera i system, visa till K/S, arkivera anbud)

Ändamål/Syfte (varför?):

 • Anbudsförteckning / Budgivning

Laglig grund:

 • Laglig skyldighet

Gallring: 10 år

Köpare och säljare av fastighet, lägenhet m.m.

Behandling:

 • Identifikation av personer, registrering, kontroll mot externa källor, bestämma riskkategori, övervaka transaktioner, rapportera misstänkta fall av penningtvätt
 • Inhämta uppgifter inför avtalsskrivning, signera avtal, arkivera och lagra avtal
 • Motta, inneha och betala ut handpenning och köpeskilling

Ändamål/Syfte (varför?):

 • Penningtvättskontroll
 • Försäljning, avslut
 • Köpelikvid från köpare till säljare

Laglig grund:

 • Laglig skyldighet
 • Laglig skyldighet och Fullgöra avtal med den registrerade
 • Laglig skyldighet och Fullgöra avtal med den registrerade

Gallring: 5 år för penningtvättskontroll, 10 år för de övriga behandlingarna.

Marknadsföring

Behandling:

 • Anordna tävlingar, inhämta kontaktuppgifter, dra vinnare, behandla kontaktuppgifter, registrera och lagra
 • Beställa från extern aktör segmentering för att söka nya objekt, skicka direktmarknadsföring
 • Sålda objekt kvar på hemsidan
 • Automatiskt inhämtning av adressuppgift för telefonnummer
 • Överlåta personuppgifter till externa samarbetspartners för deras marknadsföring av tjänster vi bedömt intressanta i samband med flytt

Ändamål/Syfte (varför?):

 • Inhämta kontaktuppgifter i marknadsföringssyfte
 • Direktmarknadsföring till potentiella säljare
 • Marknadsföring
 • I syfte att hitta nya förmedlingsobjekt
 • Samarbetsparts marknadsföring

Laglig grund:

 • Intresseavvägning
 • Intresseavvägning
 • Samtycke/Avtal med den registrerade, Intresseavvägning
 • Intresseavvägning
 • Intresseavvägning

Gallring: 1 år för alla behandlingar.