Hästgårdar

Hopp, dressyr, western, islandshästar, trav, galoppstall, avel… listan kan göras lång över olika inriktningarna inom hästsporten.

Hästgård för hobbyryttare

För hästintresserade hobbyryttare är det inte bara en stund i stallet och ridningen som lockar, det är för många en livsstil och att ha sin egen gård är något många drömmer om.

Befintliga gårdar består vanligtvis av bostadshus, ladugård som inrymmer stallet och kanske ytterligare ekonomibyggnader som använts till foder, maskiner och är från början byggda för att bedriva ett lantbruk. Att bygga om och underhålla ekonomibyggnader kan bli dyrt om man inte har möjlighet att sköta detta själv.

Detta har gjort att många idag antingen bygger själva eller köper en villa på landsbygden där det finns möjlighet att köpa till mark.

Man vill bo nära sina hästar men inte ha det arbete en hel gård kräver.

Hästverksamhet

Utöver boningshus och stall är hagar, ridhus, paddock och terräng/ridvägar viktiga faktorer.

Oftast köper man en gård och bygger om den efter sina behov för att få rätt storlek på boxarna, takhöjd och underlaget i paddock / ridhus m m. Det är mycket att ta hänsyn till.

Om stallet ska rymma fem eller fler hästar måste ritningarna förprövas av länsstyrelsen. Först när ansökan blivit godkänd är det tillåtet att börja bygga.

Viktigt att tänka på om du ska bygga nytt eller bygg om ett stall

  • Ligghallar eller vindskydd som vardera rymmer högst tio hästar behöver inte förprövas.
  • Bygger du ett stall med boxar ska mellanväggarna utformas så att hästarnas sociala behov tillgodoses.
  • Det är inte tillåtet att bygga spiltor för hästens dygnsvila. Däremot är spiltor tillåtna för utfodring och skötsel.
  • Storlekskravet på hästboxar beror på hästens mankhöjd. För ligghallar är kravet på yta 80-100 procent av en box, beroende på var och hur hästarna utfodras.
  • Takhöjden i ett stall ska vara 1,5 gånger hästens mankhöjd, dock minst 220 centimeter.
  • Det ska finnas ett särskilt utrymme för sjuka hästar, minst lika stort som en vanlig box, som ska kunna värmas upp under vintern. Utrymmet ska vara stort nog att hysa var 25:e häst.
  • Stallet ska utformas så att det går att rädda djuren om det skulle börja brinna.
  • När ett förprövat stall är färdigbyggt ska det besiktigas av länsstyrelsen innan det börjar användas.

Källa: Jordbruksverket

För att vi på Mäklarringen på bästa sätt ska kunna hitta det ni söker erbjuder vi er ett brett nätverk inom hästsporten. Vi jobbar hårt för att hitta just det du söker!