Ridsport

I Sverige finns det cirka 360 000 hästar och de tre länen som har störst befolkningsmängd har också flest antal hästar. Flest hästar finns i Skåne följt av Västra Götalands län som tillsammans står för cirka en tredjedel av landets hästar. Antalet hästar i Sverige gör oss till en utav de mest hästtäta länderna i Europa. Under de senaste trettio åren har antalet hästar nästan femdubblats. Ridsporten i Sverige har en betydelse för vår samhällsekonomi. Ungefär var 9:e häst ger upphov till en helårssysselsättning. Sverige har stora sportsliga framgångar och det finns ett brett intresse för ridsporten överlag. Ridsporten består bland annat av upplevelser och fritidssysselsättning men även företagande och spel. Efterfrågan på hästar samt dess varor och tjänster ger många arbetstillfällen i Sverige.

Enligt uppgift från Jordbruksverket finns det över 60 000 fastigheter som uppgivit att de har stall/lösdriftsanläggning. Har man en fastighet med tillhörande stall kan man behöva tillstånd från Länsstyrelsen. Det gäller bland annat om man vill inackordera, föda upp, sälja eller hyra ut hästar. Det gäller också om man har många hästar eller önskar bedriva ridskola.

Drömmer du om att ta ditt intresse till en ny nivå och kanske bedriva hästverksamhet? Med länken nedan kan du läsa mer om gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksamhet hos Skatteverket:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327478.html

Källa: HNS Hästnäringens Nationella Stiftelse, Skatteverket, Jordbruksverket