Mäklarringen Go

Värdering online, styling över nätet, digital rådgivning och virtuella visningar. Med Mäklarringen Go sker allt digitalt. – I tider av social distansering har intresset ökat för att sälja och köpa bostad digitalt. Därför har vi lanserat Sveriges första kompletta digitala mäklartjänst som effektiviserar våra mäklares arbete samtidigt som säljaren sparar pengar, säger Eva Huerta VD på Mäklarringen.


–Den senaste tiden har vi märkt av en tydlig trend där allt fler bostadsägare tänka sig att sälja sina bostäder privat. Samtidigt vill man ha viss mäklarhjälp för att öka tryggheten kring lagar, regler och kontrakt. Därför har vi utvecklat Mäklarringen Go. En helt digital mäklartjänst där säljaren tar ett större ansvar för försäljningen och våra mäklare ger digital support mot fast pris, säger Eva Huerta på Mäklarringen.

Mer konkret ansvar Mäklarringen Go för värdering, digitalt visningsmaterial, annonsering, budgivning och köpekontrakt. Visningen däremot arrangeras av bostadsägaren som väljer att visa sitt objekt antingen virtuellt i 360 grader eller fysiskt på plats. Det innebär kort sagt att mäklaren behöver lägga mindre tid på varje bostadsförsäljning vilket minskar kostnaderna för säljaren som därmed får ta större del av vinsten själv.


Coronaeffekten

Mäklarfirman Mäklarringen har funnits i mer än 40 år och på den tiden har marknaden förändrats avsevärt. Från traditionella bostadsannonser i dagspress till visningar i VR och nu en komplett digital mäklartjänst.

– Till skillnad från de traditionella mäklarna som du vanligtvis träffar fysiskt för värdering, visning, kontraktsskrivning med mera – sköts allt digitalt via Mäklarringen Go.

För oss är det här en naturlig del av digitaliseringen och investering för framtiden. Covid-19 har drivit på skiftet från fysisk till digital bostadsförsäljning men vi tror att utvecklingen kommer att fortsätta i den riktningen även efter pandemin, säger Eva Huerta.


Digital mäklarhjälp i hela Sverige

Mäklarringen Go är tänkt att tilltala så väl unga som gamla – vare sig de bor på landsbygden eller i storstan.

–Med vår digitala mäklarhjälp kan vi erbjuda stöttning oavsett var i Sverige säljaren befinner sig. Det öppnar upp nya möjligheter, framförallt för människor på landsbygden som kanske har lång väg till närmaste mäklarkontor eller har svårt att få tag på mäklare som åtar sig uppdrag på glesbygden, säger Eva Huerta.

För mer information besök maklarringengo.se

Om Mäklarringen

Mäklarringen bildades 1981 och är en av få rikstäckande och medlemsägda mäklarkedjor i Sverige. Idag har kedjan närmare 50 mäklarkontor över hela landet samt kontor i Spanien, Frankrike, Portugal, Turkiet och Cypern. Dessutom erbjuder Mäklarringen Sveriges första helt digitala mäklartjänst vid namn Mäklarringen Go. Läs mer på www.maklarringengo.se