Sök på Mäklarringen

Mäklarringen

Objektet sålt

Fakta

  • Adress LILLA BADVÄGEN 22
  • Område Rydbo Saltsjöbad
  • Tomt 4 910 m²
  • Tomttyp plan trädgårdstomt
  • Övrigt tomt Altan med söderläge. Notera att fastigheten marknadsförs som tomt då värdet i första hand avser marken och dess potential och inte byggnaden som står placerad på tomten. TOMT Fastigheten går enligt detaljplanen att stycka i 3 delar. Minsta tomtstorlek är satt till 1500 kvm. I detaljplanen finns förslag om hur denna specifika fastighet kan styckas. BYGGRÄTT Bostadsbebyggelse får uppföras inom planområdet med en byggnadsarea om maximalt 10% av fastighetens landareal. Huvudbyggnad får dock högst vara 250 kvm. Utöver huvudbyggnad får komplementbyggnader om max 80 kvm uppföras varav den största får vara maximalt 80 kvm. Husen får ha högst två våningar och vind får inte inredas. Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad i en våning är 4,5 m och för två våningar 7,0 m. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader får vara 3,0 m. Observera att byggrätten gällande 10% av tomtstorleken avser byggnadsyta och inte bostadsyta. Detta innebär att man kan uppföra en huvudbyggnad med 150 kvm i entréplan och 100 kvm i övre planet då totala bostadsytan i två plan är 250 kvm.
Emil Gerdin Reg Fastighetsmäklare Mäklarringen Österåker 073-977 92 36
emil.gerdin@maklarringen.se Skicka E-post Fri värdering
Emil Gerdin Reg Fastighetsmäklare Mäklarringen Österåker 073-977 92 36
emil.gerdin@maklarringen.se Skicka E-post Fri värdering

Bilder

Flygbild
Flygbild
Flygbild
Flygbild
Överblick tomt
Överblick tomt
Flygbild
Flygbild
Flygbild
Flygbild

Området

Allmänt om området

Rydbo saltsjöbad är ursprungligen ett fritidshusområde som ometablerats till ett område med majoriteten permanentboende. Området ligger med bra läge mot både Åkersberga, Vaxholm och Täby och således även pendlingsavstånd till Stockholm. Området har under senare år blivit detaljplanelagt vilket medfört både kommunalt V/A och fiberanslutning. Området ligger mycket naturnära och man har bara någon minuts promenad till någon av de närliggande badplatserna. I området finns också bryggor för båtplatser via föreningen. För mer information om området besök http://www.rydbosaltsjobad.se/ .

Närservice

Skola och förskola finns både i Rydbo och Åkersberga/Runö dit man enkelt tar sig på några minuter med bil. Vidare finns bensinstation vid infarten till Svinninge där också en thaimatsvagn finns öppen på sommarhalvåret.

Kommunikation

Flertalet smidiga bussförbindelser till Kulla vägskäl (där även infartsparkering finns) för vidare transport mot Stockholm samt Roslagsbanan från Åkers Runö eller Rydbo station för direktkommunikationer till Stockholms Östra.

HitCounter

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.