Sök på Mäklarringen

Mäklarringen

×
Fri värdering?
Objektet sålt

Fakta

  • Adress Åkersrovägen 17
  • Område Åkersberg
  • Tomt 910 m²
  • Tomttyp Obebyggd tomt
  • Övrigt tomt Förutsättningar för försäljningen: - Köparen ansvarar för att fastigheten blir bebyggd i överensstämmelse med detaljplan och bygglov. - Säljaren har rätt att ta ut ett vite motsvarande halva köpeskillingen om inte följande villkor uppfylls: - Fastigheten får ej överlåtas obebyggd. - Huvudbyggnad ska färdigställas inom 2 år från tillträdesdagen. - I köpeskillingen ingår gatukostnadsavgift enligt gällande detaljplan. - I köpeskillingen ingår inte: o Anslutningsavgift för vatten och avlopp (i enlighet med vid varje tidpunkt gällande VA-taxa) vilken debiteras i samband med tillträde till fastigheten. Lägenhetsavgiften debiteras när bygglov beviljats. o El- eller övriga anslutningsavgifter o Avgift för erhållande av bygglov - Fastigheten överlåts i befintligt och av köparen besiktigat skick. Säljaren har inte något ansvar för markens beskaffenhet. Det åligger därför köparen att på egen bekostnad utföra erforderlig markundersökning Övrig information: Inom området finns möjlighet till fiberanslutning genom Lidén data eller Skanova (Telia). I detaljplanen finns bestämmelser om största byggnadsarea, placering från fastighetsgräns m.m. som tomtköparen måste följa för att få bygglov. Kontaktuppgifter: Kontaktcenter 0171-62 72 00, mailadress: bygglov@enkoping.se Bygglovsavdelningen har även öppet hus se hemsida för mer information.
Kith Hillman Reg Fastighetsmäklare/Kontorsägare Mäklarringen Enköping 070-421 61 34
kith.hillman@maklarringen.se Skicka E-post Fri värdering
Kith Hillman Reg Fastighetsmäklare/Kontorsägare Mäklarringen Enköping 070-421 61 34
kith.hillman@maklarringen.se Skicka E-post Fri värdering

Bilder

Fastighetskarta
Fastighetskarta

Området

Allmänt om området

Åkersberg är Enköpings nyaste bostadsområde som ligger bra till mellan centrum och E18. Granne med golfbanan och strövområden.

Närservice

Gångavstånd till livsmedelsbutik, förskola och skola i närområdet.

Kommunikation

Åkersberg ligger bra till för dig som pendlar, nära till E18, väg 55 och 70.

HitCounter

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.