Sök på Mäklarringen

Mäklarringen

Klippkanten 4B

Hemavan/Birke / Hemavan
895 000 kr eller bud
895 000 kr eller bud

Kontakta mäklaren för visning

Fakta

 • Adress Klippkanten 4B
 • Område Hemavan/Birke
 • Pris 895 000 kr eller bud
 • Tomt 780 m²
 • Drift 3 000 kr/år
  Fastighetsavgift/skatt tillkommer
 • Tomttyp Friköpt tomt
 • Övrigt tomt Bifogat finns kontraktsbilaga (pdf) med utförlig information om tomterna.

Hemavan - exklusiva tomter Klippkanten

Nu säljs en tomt med Ski in-out och ligger mycket nära den nya backen och liften, kommunalt vatten och avlopp ingår i priset. Säljarna kommer att höja tomten med fyllnadsmassor ca1,5 meter under hösten 2020 Anslutningsavgift för el är 35 000 kr/st. Området heter Klippkanten och ligger ovanför den nya liften i Hemavan. Tomt KK11- KK-20 ( runt 700m2 ) *Föreskrifter Klippkanten Hemavan Bilaga till köpekontrakt för tomter KK01-13 samt KK15-22 inom området. För KK23-25 gäller separat bilaga. Följande gäller inför bygglovsansökan om bostäder på Klippkanten enligt gällande detaljplan samt nedanstående förtydliganden och tillägg. Blivande fastighetsägare förbinder sig att förmedla denna information i händelse av vidare försäljning till ny köpare. Alla ytangivelser är cirkaytor och kan förändras i samband med Lantmäteriets reglering. Höjdkurvor inom tomter visar marknivåer före eventuell grovplanering av tomtmark. Angivna plushöjder inom tomter avser huvudbyggnads sockelhöjd och är en cirkahöjd avrundad till närmaste halvmeter. Viss avvikelse kan även förekomma från angivna anslutningspunkter för vatten/avlopp (A) samt gällande väghöjder. MARKANVÄNDNING Endast bostadshus får uppföras och skall utnyttjas som fritidshus. UTNYTTJANDEGRAD Friliggande fritidshus med en bostadslägenhet får ha en byggnadsarea på maximalt 150 m2. Med byggnadsarea inräknas hela den bebyggda ytan på tomten inklusive ytterväggar samt skärmtak på lägre höjd än 3 meter över mark. Eventuellt loft inräknas ej. Stora taksprång kan påverka byggnadsarean. Detaljplanens möjlighet till att bygga ett hus med fler än två bostadslägenheter på delar av Klippkanten är inte aktuellt. Det är heller inte möjligt att bygga fler än ett fritidshus inom KK01, KK16 samt KK21-22. För KK02 t om KK13, KK15 och för KK17 t om KK20 är följande regel även tillämpbar: Här får man uppföra s.k sammanbyggda fritidshus med två lägenheter, s.k parhus, vilka får ha en byggnadsarea (se ovan) på maximalt 250 m2. Om tomtmarken styckas längs lägenhetsskiljande vägg måste varje ny tomt uppgå till minst 350 m2. BEGRÄNSNINGAR Mark utmed väg (u-område) får ej bebyggas då det är reservat för underjordiska ledningar och snövallar. Bygglov kommer inte att ges för fristående komplementhus, t ex förråd, carport mm. Bygglovsfria byggnadsverk kommer inte att accepteras på u-område eller närmare än 4,5 m från tomtgräns mot samfälld mark. För huvudbyggnad gäller att ett mått till tomtgräns på minst 4,5 m skall eftersträvas. För en god anpassning till omgivande mark och vegetation kan ett mindre mått godtas. Ett mindre mått kan dock leda till ökade krav gällande brandskydd. Det fordrar också grannes medgivande. Begränsning avseende 10 meters minsta avstånd till brant slänt avser utförsluttning söderut och österut. PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE För KK02 t om KK13 samt KK15 t om KK20 accepteras bara enplanshus. Loft är möjligt men begränsas av nedanstående totalhöjd. Detaljplanens möjlighet att bygga tvåplanshus inom del av KK15 och KK16 kommer inte att accepteras. För KK02 t om KK13 samt KK15 t om KK20 skall totalhöjden begränsas till 5 m. Skorsten accepteras utöver denna höjd. För övriga tomter finns ingen höjdbegränsning. Största tillåtna taklutning är 20 grader. Inom del av området föreskrivs i detaljplanen ett välvt tak. Den välvda formen kan ersättas med ett plant tak men dock endast om lutningen inte överstiger 20 grader. För KK01 t om KK13 gäller att källare och suterrängvåning inte får utföras. Detaljplanens krav att placera huset utefter höjdkurvor är inte applicerbar då hela området är flackt. Större förändringar av marknivåer tillåts inte annat än för att genomföra de angivna sockelhöjderna. Fasadmaterial och färgval skall vara enligt följande: Fasader skall kläs med trä eller skivmaterial i naturtoner. Med naturton menas obehandlat, vitriolbehandlat eller SIOO-behandlat trä eller likvärdigt utseende. Utförande som efterliknar "timmerhus" accepteras inte. Målade fasadytor skall vara i en dov färgskala. S.k accentfärger på detaljer, dörrar, fönster mm accepteras inte. Fönsterytor skall vara utan spröjsverk. Takytor skall vara av svart/grå papp eller duk alternativt täckas med gräs, torv eller sedum. För bygglovsfria hus och tillbyggnader, ex. Attefallshus, gäller samma utformningskrav som för huvudbyggnad. Staket, plank, häckar etc. får ej sättas upp mellan tomter. ÖVRIGT För övrigt gäller att björkvegetation skall bevaras i närhet av tomtgränser mot annan fritidsbostad. Hemavan Fjällkedjan AB kommer att uppföra ett träräcke utmed KK05 till KK13. Räcket placeras strax utanför tomtmark ut mot befintlig naturstig. Räcket är en skyddsåtgärd i enlighet med fastställd detaljplan då dessa tomter gränsar mot mycket brant terräng. Räcket utförs till en höjd av 80 cm. Kontraktsbilaga 181121.

Jörgen Isacsson Reg Fastighetsmäklare Mäklarringen Umeå 070-545 59 34
jorgen.isacsson@maklarringen.se Skicka E-post Fri värdering
Jörgen Isacsson Reg Fastighetsmäklare Mäklarringen Umeå 070-545 59 34
jorgen.isacsson@maklarringen.se Skicka E-post Fri värdering

Bilder

Vy mot liften
Vy mot liften
Områdesbild
Områdesbild
Områdesbild
Områdesbild
Områdesbild
Områdesbild
Områdesbild
Områdesbild
Klippkanten 4B klippkanten 4b hemavan/birke storuman hemavan
Genom att klicka på knappen Kontakta mig godkänner du vår personuppgiftspolicy

Fakta

 • Fastighetsbeteckning Björkfors 1:1215
 • Upplåtelseform Friköpt
 • Tomtarea 780 m²
 • Tomttyp Friköpt tomt
 • Övrig tomt Bifogat finns kontraktsbilaga (pdf) med utförlig information om tomterna.
 • Taxeringsår 2019
 • Summa taxeringsvärde 287 000 kr
 • Markvärde 287 000 kr
 • Pantbrev 500 000 kr
 • Vatten och avlopp Vatten saknas. Avlopp saknas
 • Rättigheter/ Inskrivna servitut/ Gemensamhetsanläggningar Gemensamhetsanläggning: Storuman Björkfors GA:34 ändamål: Elledningar och/eller belysning, Gemensamhetsanläggning: Storuman Björkfors GA:35 ändamål: Vägar, Grönområden, Övrigt, Gemensamhetsanläggning: Storuman Björkfors GA:9 ändamål: Vägar
 • Planbestämmelser För björkfors 1:5 m. Fl Detaljplan, beslutad Datum: 2013-12-12 Genomförande: Början 2014-01-10 slut 2029-01-09
 • Kostnad för väg/samfällighet 3 000 kr/år
 • Total driftkostnad 3 000 kr/år

  Utöver driftskostnaderna tillkommer:
  Fastighetsavgift 2 870 kr/år
 • Fullvärdesförsäkrad Ja

Området

Allmänt om området

Här, mitt i de storslagna vidderna hittar du skidåkning när den är som bäst. I Hemavan Tärnaby är miljön genuin och familjär. Det finns gott om boendealternativ - allt från stugor till hotellboende och du bor alltid i närheten av backarna. Över 30 nedfarter, offpist-åkning i Kobåset, heliski, familjebackar och utmärkt turåkning. I Hemavan Tärnaby finns alla förutsättningar för att din vintersemester ska bli aktiv, rolig och avstressande. Frisk luft har vi gott om och snön räcker till alla.

Närservice

Bayhill - butiker, restauranger och systembolag. Besök hemsidan: http://www.bayhillcenter.com/ Ny toppstuga vid Norrliften. Om Hemavan Service

Övrigt

Prova något nytt! Det finns många sätt att upptäcka fjällen på till fots, med hundspann, skoter eller med helikopter. Ge dig ut på upptäcksfärd, det finns mycket att välja på vare sig du föredrar utstakade backar eler mer orörd natur. Hur långt du vill ta dig som dagarna är upp till dig! Trevlig sida om Hemavan/Tärnaby: http://www.hemavantarnaby.se

HitCounter

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.