Sök på Mäklarringen

Sälj med oss

Klippkanten 6

Hemavan/Birke / Hemavan
1 375 000 kr
1 375 000 kr

Kontakta mäklaren för visning

Fakta

 • Adress Klippkanten 6
 • Område Hemavan/Birke
 • Pris 1 375 000 kr
 • Tomt 718 m²

Tomt fint läge på Klippkanten, möjlighet att bygga parhus!

Klippkanten och ligger ovanför den nya campingen och Fällforsliften i Hemavan. Anslutningsavgift för vatten och avlopp är betald anslutningsavgift för el tillkommer. Se detaljerade bestämmelser nedan för denna tomt KK20 Följande gäller inför bygglovsansökan om bostäder på Klippkanten enligt gällande detaljplan samt nedanstående förtydliganden och tillägg. Blivande fastighetsägare förbinder sig att förmedla denna information i händelse av vidare försäljning till ny köpare. Alla ytangivelser är cirkaytor och kan förändras i samband med Lantmäteriets reglering. Höjdkurvor inom tomter visar marknivåer före eventuell grovplanering av tomtmark. Angivna plushöjder inom tomter avser huvudbyggnads sockelhöjd och är en cirkahöjd avrundad till närmaste halvmeter. Viss avvikelse kan även förekomma från angivna anslutningspunkter för vatten/avlopp (A) samt gällande väghöjder. MARKANVÄNDNING Endast bostadshus får uppföras och skall utnyttjas som fritidshus. UTNYTTJANDEGRAD Friliggande fritidshus med en bostadslägenhet får ha en byggnadsarea på maximalt 150 m2. Med byggnadsarea inräknas hela den bebyggda ytan på tomten inklusive ytterväggar samt skärmtak på lägre höjd än 3 meter över mark. Eventuellt loft inräknas ej. Stora taksprång kan påverka byggnadsarean. Detaljplanens möjlighet till att bygga ett hus med fler än två bostadslägenheter på delar av Klippkanten är inte aktuellt. Det är heller inte möjligt att bygga fler än ett fritidshus inom KK01, KK16 samt KK21-22. För KK02 t om KK13, KK15 och för KK17 t om KK20 är följande regel även tillämpbar: Här får man uppföra s.k sammanbyggda fritidshus med två lägenheter, s.k parhus, vilka får ha en byggnadsarea (se ovan) på maximalt 250 m2. Om tomtmarken styckas längs lägenhetsskiljande vägg måste varje ny tomt uppgå till minst 350 m2. BEGRÄNSNINGAR Mark utmed väg (u-område) får ej bebyggas då det är reservat för underjordiska ledningar och snövallar. Bygglov kommer inte att ges för fristående komplementhus, t ex förråd, carport mm. Bygglovsfria byggnadsverk kommer inte att accepteras på u-område eller närmare än 4,5 m från tomtgräns mot samfälld mark. För huvudbyggnad gäller att ett mått till tomtgräns på minst 4,5 m skall eftersträvas. För en god anpassning till omgivande mark och vegetation kan ett mindre mått godtas. Ett mindre mått kan dock leda till ökade krav gällande brandskydd. Det fordrar också grannes medgivande. Begränsning avseende 10 meters minsta avstånd till brant slänt avser utförsluttning söderut och österut. PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE För KK02 t om KK13 samt KK15 t om KK20 accepteras bara enplanshus. Loft är möjligt men begränsas av nedanstående totalhöjd. Detaljplanens möjlighet att bygga tvåplanshus inom del av KK15 och KK16 kommer inte att accepteras. För KK02 t om KK13 samt KK15 t om KK20 skall totalhöjden begränsas till 5 m. Skorsten accepteras utöver denna höjd. För övriga tomter finns ingen höjdbegränsning. Största tillåtna taklutning är 20 grader. Inom del av området föreskrivs i detaljplanen ett välvt tak. Den välvda formen kan ersättas med ett plant tak men dock endast om lutningen inte överstiger 20 grader. För KK01 t om KK13 gäller att källare och suterrängvåning inte får utföras. Detaljplanens krav att placera huset utefter höjdkurvor är inte applicerbar då hela området är flackt. Större förändringar av marknivåer tillåts inte annat än för att genomföra de angivna sockelhöjderna. Fasadmaterial och färgval skall vara enligt följande: Fasader skall kläs med trä eller skivmaterial i naturtoner. Med naturton menas obehandlat, vitriolbehandlat eller SIOO-behandlat trä eller likvärdigt utseende. Utförande som efterliknar "timmerhus" accepteras inte. Målade fasadytor skall vara i en dov färgskala. S.k accentfärger på detaljer, dörrar, fönster mm accepteras inte. Fönsterytor skall vara utan spröjsverk. Takytor skall vara av svart/grå papp eller duk alternativt täckas med gräs, torv eller sedum. För bygglovsfria hus och tillbyggnader, ex. Attefallshus, gäller samma utformningskrav som för huvudbyggnad. Staket, plank, häckar etc. får ej sättas upp mellan tomter. ÖVRIGT För övrigt gäller att björkvegetation skall bevaras i närhet av tomtgränser mot annan fritidsbostad. Hemavan Fjällkedjan AB kommer att uppföra ett träräcke utmed KK05 till KK13. Räcket placeras strax utanför tomtmark ut mot befintlig naturstig. Räcket är en skyddsåtgärd i enlighet med fastställd detaljplan då dessa tomter gränsar mot mycket brant terräng. Räcket utförs till en höjd av 80 cm. Kontraktsbilaga Klippkanten 181121.

Magnus Forsberg Reg Fastighetsmäklare Mäklarringen Umeå
070-545 59 33 magnus.forsberg@maklarringen.se Mejla
Magnus Forsberg Reg Fastighetsmäklare Mäklarringen Umeå
070-545 59 33 magnus.forsberg@maklarringen.se Mejla

Bilder

Fastighetskarta
Fastighetskarta
Fastighetskarta
Fastighetskarta
Område
Område
Fällforsbacken
Fällforsbacken
Fällforsliften
Fällforsliften
Klippkanten 6 klippkanten 6 hemavan/birke storuman hemavan
Genom att klicka på knappen Kontakta mig godkänner du vår personuppgiftspolicy

Fakta

 • Fastighetsbeteckning Björkfors 1:1139
 • Upplåtelseform Friköpt
 • Tomtarea 718 m²
 • Taxeringsår 2021
 • Summa taxeringsvärde 561 000 kr
 • Markvärde 561 000 kr
 • Pantbrev -
 • Vatten och avlopp Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp
 • Rättigheter/ Inskrivna servitut/ Gemensamhetsanläggningar Gemensamhetsanläggning: Storuman Björkfors GA:34 ändamål: Elledning och/eller belysning, Gemensamhetsanläggning: Storuman Björkfors GA:35 ändamål: Vägar, Grönområden, Övrigt, Gemensamhetsanläggning: Storuman Björkfors GA:9 ändamål: Vägar
 • Planbestämmelser Detaljplan
 • Total driftkostnad -
 • Fullvärdesförsäkrad Ja

Området

Allmänt om området

Hemavan Tärnaby med omnejd är norra Sveriges största skidort och erbjuder enastående skidåkning för både familjer och kompisgäng i fantastisk fjällmiljö. Hemavans skidområde har totalt 10 liftar varav en gondol/telemix, 29 nedfarter, 3 barnområden, Snowpark och Skicross-Arena. Det är skidåkning som placerat Hemavan Tärnaby på världskartan. Med världsstjärnor och legender som Ingemar Stenmark och Anja Persson mfl och deras hemmaklubb Tärna IK Fjällvinden, finns alla förutsättningar att inspireras av nedförsåkning för stora och små skidåkare i bra backar. Gillar man längdskidåkning så erbjuder fjällen flera välpreparerade spår och fin turåkning. Det finns över 30 nedfarter, offpist-åkning i Kobåset, heliski samt familjebackar. Här, mitt i de storslagna vidderna hittar du skidåkning när den är som bäst. Under sommar/höst är det fjällvandring längs världsberömda Kungsleden, svampplockning och fjällens natur som lockar de flesta besökarna. I Hemavan Tärnaby är miljön genuin och familjär. Det finns gott om boendealternativ - allt från stugor till hotellboende och du bor alltid i närheten av backarna. I Hemavan Tärnaby finns alla förutsättningar för att din semester ska bli aktiv, rolig och avstressande. Frisk luft har vi gott om och snön räcker till alla.

Närservice

I Hemavan Tärnaby finns restauranger och caféer som har olika inriktning och bjuder på mat med lokala råvaror. Här erbjuds pizza, dagens lunch och buffér mm. I området finns diplomerade restauranger med högklassiga vinkällare.

Kommunikation

Från Umeå tar du bil längs väg E12, cirka 400 km från Umeå. Om du väljer att flyga så landar du på Hemavan Tärnaby Airport mitt i centrala Hemavan.

HitCounter

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.