Sök på Mäklarringen

Mäklarringen

Klippkanten lott KK 25

Hemavan/Birke / Hemavan
995 000 kr Fast pris
995 000 kr Fast pris

Kontakta mäklaren för visning

Fakta

 • Adress Klippkanten lott KK 25
 • Område Hemavan/Birke
 • Pris 995 000 kr Fast pris
 • Tomt 591 m²
 • Tomttyp Friköpt tomt
 • Övrigt tomt Bifogat finns kontraktsbilaga (pdf) med utförlig information om tomterna.

Hemavan - högt belägen tomt / Ski-in/out

Nu säljs en Exklusiv tomt som är högt belägen och har häftig utsikt, tomten ligger precis vid den nya backen och liften i Hemavan. Anslutningsavgift för vatten och avlopp ingår i priset. Kontraktsbilaga KK23-25, 2018-11-08 Föreskrifter för Klippkantens övre del, Hemavan (bilaga till köpekontrakt för tomter KK23-25 inom området) Följande gäller inför bygglovsansökan av bostäder på Klippkanten enligt gällande detaljplan samt nedanstående förtydliganden och tillägg. Blivande fastighetsägare förbinder sej att förmedla denna information i händelse av vidare försäljning till ny köpare. Alla ytangivelser är cirkaytor. Höjdkurvor inom tomter visar marknivåer före eventuell grovplanering av tomtmark. Angivna plushöjder inom tomter avser golvnivå på nedre respektive övre våningsplan och är en cirkahöjd avrundad till närmaste halvmeter. Avvikelse kan även förekomma för angivna väghöjder. Planform och läge på bostadshus är endast en illustration och behöver inte följas. MARKANVÄNDNING Endast bostadshus får uppföras och skall utnyttjas som fritidshus. UTNYTTJANDEGRAD Friliggande fritidshus med en bostadslägenhet får ha en byggnadsarea på maximalt 150 m2. Med byggnadsarea inräknas hela den bebyggda ytan på tomten inklusive ytterväggar samt skärmtak på lägre höjd än 3 meter över mark. Stora taksprång kan påverka byggnadsarean. Detta innebär att man kan bygga fritidshus med en bruttoyta av upp till 300 m2 på de tre fastigheterna. BEGRÄNSNINGAR Den mark som markerats/skrafferats med prickar för ej bebyggas. Begränsningen grunder sej på att ett avstånd måste upprätthållas på 4,5 meter till grannes fastighet samt att man ej skall bygga för bakomvarande grannes utsikt. Bygglov kommer inte att ges för fristående komplementhus, t ex förråd, carport mm. Bygglovsfria byggnadsverk är inte tillåtna närmare 4,5 m från fastighetsgräns mot samfälld mark. Mot granne kan bygglovsfritt byggnadsverk uppföras närmare är 4,5 m från fastighetsgräns men fordrar grannes medgivande. PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Byggnader måste uppföras som s.k suterränghus och det är tillåtet att bygga maximalt ett våningsplan utöver sutterängplanet. För KK23 och KK24 gäller en högsta totalhöjd på 7,5 meter. Skorsten accepteras utöver denna höjd. Detaljplanens möjlighet till fler våningsplan eller högre höjd kommer inte att tillåtas. Största tillåtna taklutning är 20 grader. Enligt detaljplanen skall husens placeras längs marken höjdkurvor och markfyll större än 2,5 meter får er förekomma. Fasadmaterial och färgval skall vara enligt följande. Fasader skall kläs med trä eller skivmaterial i naturtoner. Med naturton menas obehandlat, vitriolbehandlat eller SIOO-behandlat trä eller likvärdigt utseende. Utförande som efterliknar ”timmerhus” accepteras inte. Målade fasadytor skall vara i en dov färgskala. S.k accentfärger på detaljer, dörrar, fönster mm accepteras inte. Fönsterytor skall vara ut spröjsverk. Takytor skall vara av svart/grå papp eller duk alternativt täckas med gräs, torv eller sedum. För bygglovsfria hus och tillbyggnader, ex. Attefallhus, gäller samma utformningskrav som för huvudbyggnad. Staket, plank, häckar etc får ej sättas upp mellan tomter. Kontraktsbilaga KK23-25 2018-11-08

Jörgen Isacsson Reg Fastighetsmäklare Mäklarringen Umeå 070-545 59 34
jorgen.isacsson@maklarringen.se Skicka E-post Fri värdering
Jörgen Isacsson Reg Fastighetsmäklare Mäklarringen Umeå 070-545 59 34
jorgen.isacsson@maklarringen.se Skicka E-post Fri värdering

Bilder

Område
Område
Område
Område
Område
Område
Område
Område
Område
Område
Klippkanten lott KK 25 klippkanten lott kk 25 hemavan/birke storuman hemavan
Genom att klicka på knappen Kontakta mig godkänner du vår personuppgiftspolicy

Fakta

 • Fastighetsbeteckning Björkfors 1:1208
 • Upplåtelseform Friköpt
 • Tomtarea 591 m²
 • Tomttyp Friköpt tomt
 • Övrig tomt Bifogat finns kontraktsbilaga (pdf) med utförlig information om tomterna.
 • Taxeringsår 2017
 • Summa taxeringsvärde -
 • Pantbrev -
 • Vatten och avlopp Kommunalt vatten och Avlopp ingår.
 • Rättigheter/ Inskrivna servitut/ Gemensamhetsanläggningar Gemensamhetsanläggning: Storuman Björkfors GA:34, Gemensamhetsanläggning: Storuman Björkfors GA:35, Gemensamhetsanläggning: Storuman Björkfors GA:9
 • Planbestämmelser För björkfors 1:5 m. Fl Detaljplan, beslutad Datum: 2013-12-12 Genomförande: Början 2014-01-10 slut 2029-01-09
 • Fullvärdesförsäkrad Ja

Området

Allmänt om området

Här, mitt i de storslagna vidderna hittar du skidåkning när den är som bäst. I Hemavan Tärnaby är miljön genuin och familjär. Det finns gott om boendealternativ - allt från stugor till hotellboende och du bor alltid i närheten av backarna. Över 30 nedfarter, offpist-åkning i Kobåset, heliski, familjebackar och utmärkt turåkning. I Hemavan Tärnaby finns alla förutsättningar för att din vintersemester ska bli aktiv, rolig och avstressande. Frisk luft har vi gott om och snön räcker till alla.

Närservice

Bayhill - butiker, restauranger och systembolag. Besök hemsidan: http://www.bayhillcenter.com/ Ny toppstuga vid Norrliften. Om Hemavan Service

Övrigt

Prova något nytt! Det finns många sätt att upptäcka fjällen på till fots, med hundspann, skoter eller med helikopter. Ge dig ut på upptäcksfärd, det finns mycket att välja på vare sig du föredrar utstakade backar eler mer orörd natur. Hur långt du vill ta dig som dagarna är upp till dig! Trevlig sida om Hemavan/Tärnaby: http://www.hemavantarnaby.se

HitCounter

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.