Sök på Mäklarringen

Mäklarringen

Von Berchners Väg 2-22

Stavsjö- Engelska parken / Stavsjö
675 000 kr - 1 040 000 kr
675 000 kr - 1 040 000 kr

Kontakta mäklaren för visning

Fakta

 • Adress Von Berchners Väg 2-22
 • Område Stavsjö- Engelska parken
 • Pris 675 000 kr - 1 040 000 kr
 • Tomt 971 m²
 • Tomttyp 971-1761 kvm

Byggfärdiga tomter med härligt läge invid Stavsjön i Engelska parken med anor från 1700-talet! Här planeras nybyggnation av 14 st friliggande villor! Tomterna är obundna till husleverantör och det är fritt fram att välja husmodell utifrån detaljplanen. I tomtpriset ingår anslutning för kommunalt v/a och fiber. Tillgång till fritt fiske , tennisbana och badplats m.m. Lediga tomter från 675 000 kr. 8 av 14 tomter sålda!

Johan Lindgren Reg Fastighetsmäklare Mäklarringen Norrköping 0705-125 734
johan.lindgren@maklarringen.se Skicka E-post Fri värdering
Johan Lindgren Reg Fastighetsmäklare Mäklarringen Norrköping 0705-125 734
johan.lindgren@maklarringen.se Skicka E-post Fri värdering

Bilder

Området
Området
Området
Området
2:214
2:214
Området
Området
2:216
2:216
Von Berchners Väg 2-22 von berchners väg 2-22 stavsjö- engelska parken nyköping stavsjö
Genom att klicka på knappen Kontakta mig godkänner du vår personuppgiftspolicy

Fakta

 • Fastighetsbeteckning Stavsjö 2:209-2:222
 • Upplåtelseform Friköpt
 • Tomtarea 971 m²
 • Tomttyp 971-1761 kvm
 • Taxeringsår 2016
 • Summa taxeringsvärde -
 • Pantbrev -
 • Vatten och avlopp Kommunalt v/a
 • Rättigheter/ Inskrivna servitut/ Gemensamhetsanläggningar Andel i samfällighet/GA: Stavsjö S:3, GA:2, GA:10-GA:11 Inskrivning, Avtalsservitut timmerflottning mm, 40/336
 • Planbestämmelser Stavsjö 2:81, 2:82 mfl Detaljplan, beslutad Datum: 2006-11-06 Genomförande: Början 2006-12-16 slut 2021-12-15 Del av stavsjö 2:1 Byggnadsplan, avregistrerad Datum: 1965-07-14
 • Fullvärdesförsäkrad Nej
 • Övrigt Fiber via Gästabudsstaden, upp till 1000 mb.

Området

Allmänt om området

Byggrätter: I planförslaget medges för såväl befintlig som ny bebyggelse en största byggrätt om 200 kvm byggnadsarea för huvudbyggnad och 50 kvm för fristående uthus/gäststuga/kontor. Dock får endast ¼ av tomtarean bebyggas." "Byggnader får uppföras i en våning med inredd vind alternativt suterrängvåning." "En utökad byggrätt för gårdsbyggnader medges för fastigheten Stavsjö 2:82 där "bostäder med icke störande verksamhet" tillåts (BO). Generellt kan verksamhet av mindre omfattning som ej är störande för omgivningen tillåtas inom planområdet" Planen medger att en privat badplats samt båtbrygga byggs vid sjöstranden som tillhör samfälligheten. En av de befintliga tennisbanorna finns kvar i detaljplanen för att tillföra området en extra attraktion. Prioritering i färdigställande av tennisbana, badplats, ev. båtbrygga samt lekplats sker i samråd med samfälligheten (tomtägarna) när tillräckligt många ägare finns att fatta beslut. Det råder fritt fiske på eget vatten, d.v.s. den del som tillhör samfälligheten. Gäller även kräftfiske. Länk till hemsida: http://stavsjo.nu

Närservice

I Stavsjö finns förskola samt distriktssköterskemottagning. Det finns även en väl fungerande digital lanthandel. Vid E-4 an finns Circle K (f.d. Statoil) bensinstation med sedvanlig livsmedelshörna. Intill finns även den välkända "Stavsjö Krog o Café" med sin omtalat vällagade och goda mat. I närmaste större orten Krokek (9 km) finns 2 livsmedelsbutiker (en med postservice), väl utbyggd vårdcentral med apotek samt bibliotek, tågstation mm. Avstånd till Nyköping är ca 35 km och till Norrköping ca 25 km och till Norrköpings stora köpcentrum Ingelsta norr om staden är det ca 20 km.

Övrigt

HISTORIA: Parkmarken genomkorsas av en bäck som förr var en beståndsdel i en "engelsk park". Skalden och prästen Carl Fredrik Dahlgren beskrev 1827 parken på följande sätt: "Stället har förträffliga källor, små nätta bocager (planteringar, anm) och angenäma spatsergångar, i synnerhet den så kallade parken några bösskott frånbruket. Jag har sett få parker så vackra som denna. De allra skönaste hängbjörkar omväxla med andra träslag. Små kanaler och broar samt en vik, som skär in i lunden, förhöja det hela. Gångarna äro sandbeströdda och tusen fåglar och blommor mellan en frisk grönska förnöja både öga och öra".

HitCounter

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.