Sök på Mäklarringen

Mäklarringen

Nu skärps amorteringskraven

Skärpta amorteringskrav är ämnet alla talar om. Vad innebär det? Mäklarringen har tittat på förslaget från Finansinspektionen och kan konkretisera det hela med ett räkneexempel.

Strax innan starten på sommaren lämnar Finansinspektionen, FI, ett förslag som syftar till att kyla ned bostadsmarknaden. Deras önskemål är att svenska hushåll som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst ska amortera 1 procentenhet mer av sitt bolån varje år än vad de gör i dagsläget.

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen har kommenterat förslaget på DN Debatt och säger bland annat så här:

– De senaste tre åren har bostadspriserna ökat med drygt 40 procent. Utvecklingen där hushållens skulder ökar snabbare än inkomsterna är inte hållbar.  

Ojämn ekonomisk balans

FI har nyligen presenterat en stabilitetsrapport som pekar på det faktum att sysselsättningen och inkomsterna stiger, räntorna är rekordlåga och värdet på hushållens tillgångar växer. Det är framför allt bostadspriserna som har ökat – under de senaste tre åren med drygt 40 procent.

Sällan har bostadspriserna legat på så höga nivåer som de gör idag – i förhållande till hushållens inkomster – och hushållens skulder stiger snabbare än inkomsterna. Detta är, vilket Erik Thedéen poängterat, inte hållbart på sikt. Med syftet att bromsa den riskfyllda utvecklingen och ytterligare stärka hushållens motståndskraft vill FI därför skärpa amorteringskravet för de hushåll som har stora skulder i förhållande till deras inkomster.

Hur nya krav påverkar marknaden

Ett nytt ingrepp på bostadsmarknaden och människors privatekonomi känns lite förhastat. Vi har ännu inte hunnit mäta konsekvenserna av det senaste amorteringskravet, dessutom har bankerna redan börjat med skuldkvotstak. Två stora ingrepp på kort tid. Statistiken visar att utbudet av bostäder till salu sjönk med 23 procent fram till och med april i år. För första gången på väldigt länge sjunker priserna på bostadsrätter med 0,3 procent i Stockholm och 0,2 procent i övriga landet. Marginellt, men då ska vi ha i åtanke att priserna ökat stabilt med drygt 7 procent på årstakt.

Det vi ser kan vara början på resultatet av amorteringskraven och skuldkvotstaket som införts, och att det bidragit till inlåsningseffekter som på sikt kommer att skapa minskad rörlighet. Det är som talar för det är att vi trots ett minskat utbud av bostäder till salu har en prisjustering neråt med 0,2 procent. Dessutom tror vi att tuffare amorteringsregler i kombination med skuldkvotstak och bostadsbrist i framförallt storstäderna skapar höga trösklar för ungdomar och nyutexaminerade att slå sig in på bostadsmarknaden. Våra internationella företag får det svårare med rekrytering från övriga Sverige och utlandet. Vi hoppas att ett kommande beslut ska vara välgrundat och att Sverige får en stabil och sund bostadsmarknad.

Reglerna kring det nya amorteringskravet kommer till stor del att följa nuvarande krav. Till exempel gäller kravet endast hushåll som tar nya bolån. Förslaget kommer inom kort att gå ut på remiss och det skärpta kravet kan, med regeringens godkännande, träda i kraft i början på 2018.

Skärpta krav i faktiska siffror

Men vad innebär då det nya amorteringsförslaget för ett vanligt medelsvenskt hushåll? Mäklarringen har gjort en enkel uträkning enligt nedan.

Ponera att två personer, med en medianlön på vardera 28 600 kronor (brutto), vill köpa ett radhus för 4 500 000 kronor. Då skulle det med nya amorteringskrav och en estimerad ränta på tre procent innebära att 40 procent av familjens inkomster går till amortering och ränta. Enligt följande beräkningar.

Lön 28 600 x 2 = 57 200 * 12 månader = 686 400 * 4,5 = 3 088 800 kronor
Köp 4 500 000, lån 3 825 000 * 0,03 = 114 750 kronor amortering per år
Estimerad ränta 3% = 92 664 kronor
Totalt 207 414 kronor utslaget på ett år = 17 284 kronor per månad
Bruttolön 28 600 - 6 500 skatt = 22 100 * 2 = 44 200 kronor netto

  

Läs mer om Bostadspolitik

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.