Hur kontrollerar jag min nya bostad i Spanien?

När du har hittat din perfekta bostad att köpa så är det viktigt att göra vissa kontroller innan du skriver på köpehandlingarna. Man har som köpare av bostad i Spanien, precis som köpare av bostad i Sverige, undersökningsplikt. Det vill säga en skyldighet att före köp undersöka bostaden och rådet är att anlita en expert. Det finns ett antal kontroller som ska göras före köp och dessa kan delas in i fyra grupper:

  • Bostadens juridiska situation
  • Kontroll av el, vatten och skatter
  • Juridiska situationen av eventuella ombyggnader
  • Besiktning av bostaden

Bostadens juridiska situation

Ditt juridiska ombud ska kontrollera bostadens nota simple (motsvarar ett fastighetsutdrag i Sverige). Ett nota simple innehåller bl a beskrivning av bostaden, ägare, om någon bostadsägareförening finns, eventuella lån och utestående skatter samt bostadens byggnadshistorik. Man kan också begära ett intyg från Lantmäteriet, Registro Catastral. Där kan man kontrollera att bostadens yta stämmer samt om eventuella tillbyggnader finns registrerade. Alla bostäder i Spanien måste ha ett beboelighetsintyg, Licencia de Ocupación (motsvarar ett slutbevis i Sverige). Detta är ett administrativt dokument som visar att både bostaden och området där bostaden ligger är helt färdigbyggt. Du som ny ägare måste ansöka om ett sådant uppdaterat intyg för att kunna skriva under el-och vattenkontrakten samt ta lån på bostaden.

Kontroll av el, vatten och skatter

Om det finns obetalda fakturor för el och vatten måste dessa betalas innan man kan skriva köpekontrakt. Även skatteskulder måste betalas innan en ny överlåtelse kan komma till stånd. Kontrollera därför att alla betalningar av el, vatten, bostadsägareförening, sophämtning, kommunal fastighetsskatt samt plusvalia skatt (värdeökning) är betalda.

Juridiska situationen av eventuella ombyggnader

I Spanien behöver man ha bygglov från kommunen för ombyggnationer. Om man har en bostadsägareförening måste även de ha gett sitt tillstånd till vissa om byggnationer. Om ombyggnationerna inte finns inskrivna i lagfarten kan det ställa till problem. Ditt juridiska ombud ska kontrollera dokumentation gällande antal rum och våningar, finns det beboelig källare, extra byggnader, pool, grillplats, inbyggda altaner och balkonger, ändringar i yttre fasad samt andra synliga om-och tillbyggnader.

Besiktning av bostaden

En besiktningsman eller en arkitekt bör komma och kontrollera bostaden innan köpet, liknande en överlåtelsebesiktning i Sverige.

Det är bra att veta om din bostad tillhör en bostadsägareförening, Comunidad de Propietarios. Det är en juridisk enhet som bl a ansvarar för att underhålla gemensamma ytor i området. För detta så betalar du som ägare en årlig avgift.

Alla bostäder som säljs eller hyr ut i Spanien behöver ha ett EPC, ett energicertifikat. Detta certifikat visar bostadens energiförbrukning.