Sök på Mäklarringen Utland

Upptäck Costa del Sol

 

 


KÖPA BOSTAD I SPANIEN

Tisdag 20 augusti 2019

Att köpa en bostad i Spanien är inte komplicerat men det skiljer sig från att köpa en bostad i Sverige. Vi på Mäklarringen Costa del Sol guidar dig inför och under köpprocessen och hjälper dig att hitta din drömbostad i Spanien.

FINANSIERING

Vi rekommenderar alltid att du ser över hur ni ska finansiera ett bostadsköp i Spanien innan du aktivt börjar söka efter en bostad, på så vis kan du agera snabbt när rätt bostad dyker upp. Ett alternativ är att ansöka om lån i en spansk bank där man normalt sett kan belåna upp till cirka 60% - 70% av marknadsvärdet på bostaden.

VISNING

Tillsammans med er väljer vi ut det bästa bostäderna utefter era kriterier, vi bidrar med vår kunskap och ger er tips och råd om vilka objekt som passar er, vi planerar sedan in visningarna så att de passar under er vistelse här på solkusten. I Spanien visar vi oftast flera bostäder under samma dag och vi passar även på att visa det bästa i de olika områdena, allt detta för att du ska få bästa möjliga känsla för både bostad och område. Vi kan självklart visa er bostäder över hela solkusten då alla våra kontor jobbar tillsammans för dig.

JURIDISKT OMBUD

Vi rekommenderar alltid både köpare och säljare att använda sig av ett juridiskt ombud som hjälper dig genom hela bostadsaffären. Mäklarringen hjälper gärna till med kontakter på advokatbyråer där det finns svensktalande personal. Ombudet kontrollerar att det inte finns några brister i fastighetsregistret, att bostaden inte är belastad av gamla lån, skatter eller andra kostnader som du kan tänkas att ärva. Du får även hjälp att ansöka om ett NIE nummer (spanskt personnummer) och ett spanskt bankkonto, detta är obligatoriskt vid ett bostadsköp i Spanien. I det flesta fall utfärdas en fullmakt för köpet av köpare vilket innebär att du inte behöver vara på plats i Spanien för att skriva under dokument.

RESERVATIONSKONTRAKT

När köpare och säljare är överens så reserveras bostaden med ett reservationskontrakt och i samband med det så erlägger köparen en deposition som varierar beroende på objektets pris till det juridiska ombudets klientmedelskonto alternativt Mäklarringen klientmedelskonto. När reservationskontraktet är signerat av båda parter så plockas bostaden bort från marknaden och ditt juridiska ombud inleder en grundlig undersökning av bostaden och förbereder det slutliga köpebrevet. Skulle ombudet finna några felaktigheter gäller inte reservationskontraktet och din reservation återbetalas.

PRIVAT KÖPEAVTAL

I detta kontrakt framgår alla villkor, vissa är obligatoriska enligt lag och andra kan vara villkor som köpare och säljare kommit överens om. I samband med detta betalar du även 10% av köpeskillingen (minus den summa du redan betalt i reservation).

SLUTBETALNING

I Spanien sker det sista steget i ett fastighetsköp hos en notarie. Det handlar om en formell handling och bägge parter, både köpare och säljare, antingen tillsammans med deras advokater eller enbart advokaterna med fullmakt från köpare och säljare, träffas med notarie för att skriva under bostadens lagfart. I samband med detta betalar köparen återstående summa av bostadens pris till säljaren och säljaren överlämnar bostadens nycklar till köparen. Från och med detta ögonblick är köparen den rättmätiga ägaren av bostaden. Lagfarten ska skrivas under av tre parter: säljaren, köparen och notarien.
Till bloggen

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.