Mäklarringens nya rutiner med anledning av Corona-viruset. Läs mer här.

Sök på Mäklarringen

Mäklarringen

Upptäck Järfälla

 

 


Friluftsliv i Järvafältets naturreservat

Torsdag 12 september 2019

I Järvafältets naturreservat är naturen omväxlande och det finns både djupa barrskogar och blomsterrika beteshagar. Vassomgärdade fågelsjöar kontrasterar mot skogssjöar med klippstränder och ropande storlommar. Skogarna är utmärkta svampmarker och genom hela området löper ett nät av stigar och bilfria småvägar som gör det lätt att ta sig fram.

Läs mer på https://www.utinaturen.nu/portfolio/jarvafaltet/
Till bloggen

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.