2023-04-03

Vad är ett lånelöfte?

Skaffa ett lånelöfte när du bestämt dig för att du eventuellt vill köpa en bostad. Lånelöftet är ett besked från banken på hur mycket du får låna till en bostad. Det beror på dina inkomster och utgifter samt familjeförhållanden. Banken kommer också göra en kreditupplysning på dig. När du får svar så vet du hur mycket du kan låna och därmed hur dyr bostad du har råd med.

Lånelöftet är inte bindande varken för dig eller banken så kan du aldrig vara helt säker. Banken ändrar sig väldigt sällan men om dina ekonomiska förutsättningar ändras eller om den bostad du väljer inte är tillräcklig som säkerhet för banken så kan de säga nej.

Skriv aldrig på ett köpekontrakt förrän du har ett giltigt lånelöfte från banken. Se till att lånelöftet fortfarande gäller och att du meddelat vilken bostad du tänker köpa. Ibland är också månadsavgiften (gäller bostadsrätt) viktig för lånelöftet. Om du ändå vill skriva kontrakt tidigare, skriv in en klausul om att det gäller ifall du får lån hos banken och att du annars kan backa på affären.

Lånelöfte är ett krav när du startar budgivning på ett hus, hos oss på Mäklarringen.

Vad innebär undersökningsplikt?

När du ska köpa en bostad så omfattas du av en undersökningsplikt. Det är ditt ansvar att skaffa dig en uppfattning om vad du köper. Är du osäker så ta med dig en kunnig person som hjälper dig att undersöka bostaden. Köper du ett hus så gå helst igenom huset med en besiktningsman. Besiktning görs oftast inte när man köper bostadsrätt för då har man begränsat ansvar. Om du inte undersökt ordentligt så är det svårare att kräva ersättning för eventuella fel i efterhand.

Vad är dolda fel?

Fel som du kunnat upptäcka vid en besiktning faller under undersökningsplikten, så de får du inte ersättning för av säljaren. Om felet inte gick att upptäcka vid en besiktning, då kan det vara ett dolt fel. Exempel kan vara en fuktskada i badrummet som inte gick att upptäcka vid besiktningen. Däremot måste man räkna med att saker går sönder p g a ålder; man kan alltså inte åberopa dolt fel om det börjar läcka genom ett yttertak som är trettio år gammalt eftersom ett yttertak har en normal livslängd på ca 20-30 år.

Du kan få ersättning för dolda fel i 10 år vid köp av hus och i 2 år vid köp av bostadsrätt. Ibland har någon av parterna tecknat en dolda fel försäkring, då hanterar försäkringsbolaget ersättningsfrågan.

Kan någon lägga ett bud fast mäklaren sagt att jag vunnit budgivningen?

Ja, ända fram till köpekontraktet är underskrivet så kan andra spekulanter lägga bud och mäklaren måste framföra dessa bud till säljaren. Sen är det alltid säljaren som bestämmer vem han vill sälja till. Säljaren måste inte sälja till den som betalar mest, dock är det, det vanligaste förekommande.

Är jag bunden av ett bud jag gett?

Nej det är du inte, du kan ångra dig utan konsekvenser ända fram till kontraktskrivningen.

Vad är lagfartskostnader och pantbrevskostnader?

Lagfarten är en avgift för att Lantmäteriet ska skriva in dig i fastighetsregistret som lagfaren ägare av en fastighet. Den är 1,5% av priset för fastigheten alt 1.5% av taxeringsvärdet. Man tar det som är högst av dessa två. Dessutom betalar man en expeditionsavgift till Lantmäteriet på 825 kronor. Detta görs vid tillträdet.

Pantbrevskostnader, som också kallas stämpelskatt, är för att du ska få nya pantbrev utskrivna. Har fastigheten du köper, redan pantbrev så blir det ingen kostnad. Det kostar 2% av summan på pantbrevet. Man räknar på hela tusentalskronor och avrundar nedåt. Även här tas en expeditionsavgift ut på 375 kronor samt en administrativ kostnad på 750 kronor.

Kan jag ångra mig efter att jag har skrivit under kontraktet?

När kontraktet är undertecknat av dig och den andra paren så är det bindande. Det är svårt, men inte omöjligt att ångra sig. Har du skrivit in en klausul i kontraktet om att du har rätt att dra dig ur utifrån ex besiktning eller för att du inte får lån av banken, då går det alldeles utmärkt. Annars är det bindande och du kommer bli skadeståndsskyldig om du drar dig ur affären.

När krävs make/maka/sambos godkännande för att sälja en fastighet?

Har fastigheten varit en gemensam bostad där ni bott/bor tillsammans så krävs den andres godkännande för att köpet ska vara giltigt.

Vem är ansvarig för fastigheten mellan köpet och tillträdet?

Normalt så står säljaren ansvarig fram till tillträdet. Detta regleras i köpekontraktet.

Hur beskattas jag om jag säljer mitt hus under marknadsvärdet?

Då behandlas hela överlåtelsen som en gåva. Om du säljer till marknadsvärdet eller över marknadsvärdet så räknas det hela som ett köp.

Vad innebär ett servitut?

Det innebär att någon förutom den som äger fastigheten, har tillgång till något på fastigheten. Den kan ex. vara en brunn eller en väg.

Startklar

Du som går i köptankar behöver kanske sälja din nuvarande bostad? Med vår kostnadsfria tjänst Startklar® förbereder vi allt oavsett när det är dags att sälja.

Loading...

*Obligatoriskt fält. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. Läs mer här.