Energideklaration

Energi att deklarera

Det är enligt lag säljarens ansvar att tillhandahålla en energideklaration vid försäljning av småhus. Vi reder ut syftet, kraven och ger råden inför en försäljning.

Lagen bygger på ett EU-direktiv som syftar till att göra byggnader inom medlemsländerna mer energieffektiva och medverka till att dels värna om miljön och dels sänka energikostnader. På så sätt skapas ett hållbart samhälle och EU:s beroende av importerad energi minskar.

För alla villor och småhus

Energideklarationen genomförs av en SWEDAC-ackrediterad fackman. Tillsammans med dig, i egenskap av säljare, gör ni en inspektion av ditt hus och eftersom du är den som känner din egen bostad bäst är det av stor vikt att närvara vid besiktningen. Deklarationen registreras hos Boverket och gäller i tio år

Säljarens skyldighet

Det är säljaren som ska se till att en giltig energideklaration finns att tillgå i samband med försäljningen. Om inte, har köparen rätt att upprätta en deklaration som enligt lag ska bekostas av säljaren.

Vissa undantag

Bostadshus som används eller år avsedda för användning mindre än fyra månader per år. Bostadshus som används eller år avsedda för användning under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning. Fristående byggnader med en total användbar golvarea som år mindre än 50 kvadratmeter.

Vill du veta mer?

Vänligen kontakta ditt lokala Mäklarringskontor eller läs mer på www.boverket.se. Där kan du även söka på din adress eller fastighetsbeteckning för att se om en giltig energideklaration redan finns utförd.