Ringmärkt - En trygghet vid din försäljning

Mäklarringen erbjuder en möjlighet för dig som säljare av hus eller lägenhet att genom oss Ringmärka din bostad inför en försäljning. En extra trygghet för både dig som säljare och blivande köpare.

Vad är Ringmärkt Villa?

Ringmärkt är en av marknadens mest omfattande kombinationsprodukter och ger extra trygghet för både säljare och köpare. En Ringmärkning innebär att byggnaden har undersökts genom en besiktning av en godkänd besiktningsman och allt kompletteras sedan med ett omfattande försäkringsskydd. Ringmärkt fråntar dock inte säljaren dess upplysningsplikt eller köparen dess undersökningsplikt.

För att enkelt uppfylla delar av undersökningsplikten, ingår en kostnadsfri genomgång av besiktningsutlåtandet, per telefon för köpare.

Trygghet för både köpare och säljare

Den ena försäkringen som ingår i Ringmärkt Villa innebär att du som säljare är skyddad enligt villkoren för eventuella dolda fel under den 10 åriga ansvarstiden. I försäkringen ingår även försäkringsskydd för eldstäder och rökgångar samt installationer av el, vatten, avlopp och ventilation. Den andra försäkringen som ingår i Ringmärkt Villa är en unik BoFrid försäkring som skyddar fram till tillträdet för plötsliga och oförutsedda skador på vitvaror, värmesystem (ej värmepumpar) och invändiga sanitetstillbehör, vilka finns angivna i villkoret. Dessutom finns ett unikt allriskskydd som skyddar för plötsliga och oförutsedda skador på fast egendom orsakade av den försäkrade som kan uppkomma mellan besiktningsdagen och tillträdet.

Din mest lyckade affär

Även en lägenhet kan Ringmärkas. Precis som när det gäller hus, säkerställs affären på ett tryggare sätt för både köpare och säljare. När man väljer att Ringmärka en lägenhet innebär det att bostaden får två viktiga försäkringar, en dolda felförsäkring om det skulle finnas väsentliga fel som ej gick att upptäcka samt en BoFrid försäkring - för vitvaror, värmesystem (ej värmepumpar) och invändiga sanitetstillbehör. Det ingår även ett Allriskskydd som skyddar för plötsliga och oförutsedda skador på fast egendom, orsakade av den försäkrade, som kan uppkomma mellan beställningsdagen och tillträdet.

Följaktligen kan en av ditt livs största affärer också bli den mest lyckade!

Klicka här för att läsa mer om Ringmärkt Villa

Klicka här för att läsa mer om Ringmärkt Bostadsrätt

Förköpsinformation och försäkringsvillkor

Nedan hittar du förköpsinformation med försäkringsvillkoret inkluderat för försäkringar i våra paket för Ringmärkt.

Vi rekommenderar att du läser igenom och sparar denna information.

Produktfaktablad


Ringmärkt utförs i samarbete med Sustera