Just nu pågår det en uppdatering rörande sökfunktionen på hemsidan

Sök på Mäklarringen

Mäklarringen

;

Ringmärkt

En kvalitetsstämpel på bostaden

Mäklarringen erbjuder en möjlighet för dig som säljare av hus eller lägenhet att genom oss Ringmärka din bostad inför en försäljning. En extra trygghet för både dig som säljare och blivande köpare

Vad är Ringmärkt?

Ringmärkt är en av marknadens mest omfattande kombinationsprodukter och ger extra trygghet för både säljare och köpare. En Ringmärkning innebär att byggnaden undersöks ”från golv till tak” av en godkänd besiktningsman. Besiktningen ger klara besked om bostadens skick och eventuella brister som kan vara svåra att hinna upptäcka under en visning. Efter besiktningen sammanställs ett utlåtande som ligger till grund för säljarförsäkringen och fungerar som ett kvalitetsintyg på att din bostad är noga genomgången inför försäljningen. Ringmärkt betalas då bostaden är såld, och vid utebliven försäljning kan kostnaden makuleras helt. Besiktningen är utförd av en oberoende och opartisk besiktningsman. Detta ger dig som köpare en trygghet och ett mervärde i ditt bostadsköp.

Trygghet för både köpare och säljare

I Ringmärkt försäkras säljaren av en villa eller ett fritidshus vid anspråk från köparen gällande s.k. dolda fel. Några av fördelarna med försäkringen är att den har en skaderegleringsgräns vid 7 000 kr och därmed ingen självrisk. Säljarförsäkringen i Ringmärkt har även ett utökat skydd för VA-installationer och El-installationer. I Ringmärkt ingår även en Trygg Överlåtelseförsäkring som täcker plötsliga och oförutsedda skador på vitvaror, värmesystem och invändiga sanitetstillbehör. Försäkringen har även ett unikt visningsskydd som skyddar för plötsliga och oförutsedda skador på fast egendom som kan uppkomma före, under och efter visningen.

Din mest lyckade affär

Även en lägenhet kan Ringmärkas. Precis som när det gäller hus, säkerställs affären och lägenheten får en kvalitetsstämpel som ökar tryggheten för både köpare och säljare. När man väljer att Ringmärka en lägenhet innebär det att bostaden genomgår en noggrann besiktning. Dessutom ingår en Trygg Överlåtelseförsäkring. I Ringmärkt plus ingår även att lägenhetens area mäts upp av en behörig person. Följaktligen kan en av ditt livs största affärer också bli den mest lyckade.

Klicka här för att läsa mer om Ringmärkt villa

Klicka här för att läsa mer om Ringmärkt bostadsrätt

Vill du veta mer?

Vänligen kontakta ditt lokala Mäklarringen-kontor för mer information om vår tjänst Ringmärkt.

Independia Group på telefon 031-712 98 89 eller via e-post support@independia.se

Nordic på telefon 031-40 53 70 eller via e-post info@nordic.se

CHUBB på telefon 08-545 012 10 eller via e-post på saljaransvar@chubb.com

W. R. Berkley på telefon 08 410 337 00 eller via e-post skador@wrberkley.com

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.