Sök på Mäklarringen

Mäklarringen

Ringmärkt

En kvalitetsstämpel på bostaden

Mäklarringen erbjuder en möjlighet för dig som säljare av hus eller lägenhet att genom oss Ringmärka din bostad inför en försäljning. En extra trygghet för både dig som säljare och blivande köpare.

Vad är Ringmärkt? 

Ringmärkt är en av marknadens mest omfattande kombinationsprodukter och ger extra trygghet för både säljare och köpare. En Ringmärkning innebär att byggnaden undersöks ”från golv till tak” av en godkänd besiktningsman. Besiktningen ger klara besked om bostadens skick och eventuella brister som kan vara svåra att hinna upptäcka under en visning. Efter besiktningen sammanställs ett utlåtande som ligger till grund för säljarförsäkringen och fungerar som ett kvalitetsintyg på att din bostad är noga genomgången inför försäljningen. Ringmärkt betalas då bostaden är såld, och vid utebliven försäljning kan kostnaden makuleras helt*. Besiktningen är utförd av en oberoende och opartisk besiktningsman. Detta ger dig som köpare en trygghet och ett mervärde i ditt bostadsköp. Ringmärkt fråntar inte säljaren hans upplysningsplikt eller köparen hans undersökningsplikt enligt Köplagen.

* Fullständiga betalningsvillkor finns hos din mäklare

Trygghet för både köpare och säljare

I Ringmärkt försäkras säljaren av en villa eller ett fritidshus vid anspråk från köparen gällande s.k. dolda fel. Några av fördelarna med försäkringen är att den gäller helt utan självrisk och utan någon skaderegleringsgräns. Säljarförsäkringen i Ringmärkt har även ett utökat skydd för VA-installationer och El-installationer. I Ringmärkt ingår även en BOFrid försäkring som täcker plötsliga och oförutsedda skador på vitvaror, värmesystem och invändiga sanitetstillbehör. Försäkringen har även ett unikt allriskskydd som skyddar för plötsliga och oförutsedda skador på invändiga ytskikt som gör hela säljprocessen enklare och tryggare.

Din mest lyckade affär

Även en lägenhet kan Ringmärkas. Precis som när det gäller hus, säkerställs affären och lägenheten får en kvalitetsstämpel som ökar tryggheten för både köpare och säljare. När man väljer att Ringmärka en lägenhet innebär det att bostaden genomgår en noggrann besiktning. Dessutom ingår en BOFrid försäkring. I Ringmärkt plus ingår även att lägenhetens area mäts upp av en behörig person. Följaktligen kan en av ditt livs största affärer också bli den mest lyckade.

Klicka här för att läsa mer om Ringmärkt Villa

Klicka här för att läsa mer om Ringmärkt Bostadsrätt

Vill du veta mer?

Vänligen kontakta ditt lokala Mäklarringen-kontor för mer information om vår tjänst Ringmärkt.

Independia Group på telefon 031-712 98 89 eller via e-post support@independia.se

Nordic på telefon 031-40 53 70 eller via e-post info@nordic.se

CHUBB på telefon 08-545 012 10 eller via e-post på saljaransvar@chubb.com

W. R. Berkley på telefon 08 410 337 00 eller via e-post skador@wrberkley.com

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.

Fri värdering

Mäklarringen hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information se här.