Boarea, biarea, bruksarea och byggnadsarea? Mäklarringen reder ut begreppen

Boarea (BOA), vad är det?

  • För att golvytan skall räknas som boarea krävs 190 cm i takhöjd.
  • För rum med snedtak måste takhöjden vara 190 cm på en bredd om minst 60 cm. Om golvet går längre ut mäter du ytterligare 60 cm ut under snedtaket. Den ytan som i detta fall inte räknas som boarea betecknas som ej mätbart utrymme.
  • Mellanväggar upp till 30 cm tjocka räknas med i boarean.
  • I souterrängplan räknar man boarea 6 meter in från yttervägg som ligger ovan mark.
  • Alla förråd med ingång från bostaden förutsatt att de inte ligger mer än 6 meter in från yttervägg i souterrängplan ingår i boarean.
  • Trapphål mäts som om det vore ett golv där och ingår i boarean.

Biarea (BIA), vad är det?

  • Summan av arean av utrymmen som inte ingår i boarean. Exempel på sådana komplement till boarean kan vara garage, förråd, källare samt den arean i souterrängplan som inte räknas in i boarean.
  • Mellanväggar upp till 30 cm tjocka räknas in i biarean.

Bruksarea (BRA), vad är det?

  • Summan av boarea och biarea i småhus. I flerfamiljshus ingår även lokalarea samt övrig area i bruksarean.

Byggnadsarea (BVA), vad är det?

  • Den yta som en byggnad upptar på marken.

Ytterligare ett begrepp som används i Lantmäteriets fastighetsutdrag förutom boarea och biarea är total värdeyta i kvm. Denna ytan är den totala boytan plus 20 % av den biyta, dock högst 20 kvm, som nås direkt från bostaden.