Boendekostnader om fastighetsskatten återinförs

Det som många idag kallar fastighetsskatt är egentligen en avgift som infördes när fastighetsskatten avskaffades 2008. Fastighetsavgiften betalas till kommunen och ligger 2024 på 9 287 kronor, men max 0,75 procent av taxeringsvärdet. Det pågår diskussioner bland politiker och ekonomer om att återinföra fastighetsskatten. En återinföring skulle ge höjda boendekostnader för många hushåll runt om i landet, och i många fall påverka boendes möjligheter att bo kvar.

Den tidigare fastighetsskatten infördes 1991, men togs bort efter ett stort motstånd från husägare genom Villaägarnas Riksförbund och att skatten varit en stor valfråga i riksdagsvalet 2006. Fastighetsskatten från 1991 betalades till staten och inkluderade alla fastigheter som betecknas som småhusenhet, hyreshusenhet, industrienhet eller lantbruksenhet. Den nuvarande fastighetsavgiften innebär en lägre boendekostnad för husägare och betalas istället till kommunen. Beskattningen sjönk från 13,5 miljarder kronor till 10,4 miljarder mellan år 2008 och 2009 när avgiften ersatte skatten. För att finansiera de minskade inkomsterna till staten efter att fastighetsskatten tagits bort så kompenserades det med att höja kapitalvinstskatten för privatbostäder från 20 till 22 procent av vinsten.

Konsekvenser av återinförande

Om fastighetsskatten skulle återinföras skulle det betyda en enorm höjning av boendekostnaden för många villaägare i Sverige. Den höjda boendekostnaden kan påverka hela hushållets ekonomi med bland annat renoveringsplaner som skjuts upp eller läggs ner. För vissa skulle det till och med bli en sådan stor höjning att de skulle tvingas flytta.

Här är några exempel på hur tre olika hushålls boendekostnader skulle öka, om fastighetsskatten skulle återinföras:

  1. En villa värd 20 miljoner får en ökad kostnad från 8 874 kronor om året till 149 850 kronor om året i fastighetsskatt.
  2. Ett hus värt 2 miljoner får en ökad kostnad från 8 874 kronor till 14 985 kronor i fastighetsskatt.
  3. Ett radhus värt 6 miljoner får en ökad kostnad från 8 874 kronor till 44 955 kronor om året i fastighetsskatt.

För ett medelålderspar som bott i samma hus i många år och knappt har några lån kvar skulle en återinförd fastighetsskatt göra en mycket stor, kanske avgörande, skillnad i boendekostnader och i flera fall få dem att överväga en flytt.

Fakta om fastighetsavgiftens kostnad och begränsningar

  • Fastighetsavgiften betalas idag som en del av skattedeklarationen. 2024 kostar fastighetsavgiften 9 287 kronor för småhus.
  • För hyreshus är det hyresvärden – alltså den som äger hyreshuset – som betalar fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Hyr du en hyresrätt behöver du därför själv inte betala någon avgift eller skatt.
  • Du behöver heller inte betala någon fastighetsavgift eller fastighetsskatt om du bor i bostadsrätt, den betalas då av bostadsrättsföreningen.
  • För ägarlägenheter och småhus betalar du själv fastighetsavgift.
  • Avgiften får kosta max 0,75 procent av taxeringsvärdet för småhus och 0,3 procent för bostadslägenheter.
  • För pensionärer får fastighetsavgiften max kosta fyra procent av deras inkomst.
  • Hus och lägenheter byggda år 2012 eller senare är befriade från avgift i 15 år. Detta för att uppmuntra till nybygge och stimulera bostadsmarknaden.