Ladda din elbil på ett smart och säkert sätt

Det du behöver veta om laddstolpar, laddboxar, laddning, kostnad och räckvidd

Vad är skillnaden mellan en laddbox och en laddstolpe?

En laddbox är en enhet som du kopplar till din elbil för att ladda den. En laddstolpe är en laddbox som är fäst på en stolpe, oftast utomhus. Båda ger din elbil en snabb och effektiv laddning, men en laddstolpe kan vara mer praktisk om du har flera elbilar eller vill dela din laddning med andra. Ibland kan man höra att folk säger laddbox när de egentligen menar laddstolpe, men det är samma sak i grunden.

Varför är det bättre att ladda en elbil via en laddstolpe/laddstation än med en skarvsladd från ett vanligt eluttag?

En laddbox är anpassad för att leverera hög ström och spänning till din elbil, vilket gör att den laddas snabbare och säkrare än med en vanlig skarvsladd. En skarvsladd kan bli överhettad eller kortsluten om du använder den för att ladda din elbil, vilket kan skada både bilen och elsystemet. Det kan också vara en brandfara och en olycksrisk. Därför är det viktigt att du alltid använder en laddbox eller en laddstolpe när du laddar din elbil.

Hur installerar du en laddstolpe eller en laddbox?

Om du vill installera en laddstolpe eller en laddbox hemma eller på din arbetsplats, måste du anlita en behörig elektriker som kan göra det på ett korrekt och säkert sätt. Du får inte göra det själv, eftersom det finns regler och krav som måste följas. Om du vill dra nytta av den gröna skattereduktionen på 50% av kostnaden, måste du dessutom köpa din laddstolpe eller laddbox av samma företag som gör installationen. Priset för en laddstolpe eller laddbox varierar beroende på modell och kapacitet, men du kan räkna med att betala från 6000 kr och uppåt innan avdraget.

Laddning

Att ladda din elbil är enkelt och smidigt, men det finns några saker som påverkar hur snabbt och effektivt du kan fylla på batteriet. Här är några av de viktigaste faktorerna:

  • Laddarens fas. Det finns laddare som använder enfas- eller trefasström. Enfasladdare är vanligast, men trefasladdare kan ladda snabbare eftersom de levererar mer el till bilen.
  • Laddarens ström. Det finns laddare som ger växelström eller likström till bilen. Växelström innebär att laddningen varierar i korta intervaller, medan likström ger en jämn och konstant laddning. Likströmsladdning kallas också snabbladdning och finns oftast på platser som bensinstationer.
  • Laddarens effekt. Det finns laddare som har olika effekt, det vill säga hur mycket el de kan leverera per timme. Effekten mäts i kilowattimmar (kWh) och beror på laddarens strömstyrka, som mäts i ampere (A). Ju högre effekt, desto snabbare laddning. Ett vanligt eluttag har en effekt på 2,3 kWh, medan en laddbox/stolpe kan ha en effekt på upp till 11 kWh.
  • Batteriets kapacitet. Detta är hur mycket el som batteriet kan lagra när det är fullt. Kapaciteten mäts också i kilowattimmar och varierar mellan olika elbilar. Ju större kapacitet, desto längre räckvidd, men också desto längre laddningstid.
  • Elanvändningen i hemmet. Detta är hur mycket el du förbrukar i ditt hushåll samtidigt som du laddar din elbil. Om du till exempel lagar mat, diskar och tvättar på samma gång, så kan det minska den effekt som går till elbilen. Det kan göra att laddningen tar längre tid.
  • Temperaturen. Detta är hur varmt eller kallt det är ute och i bilen. När det är kallt så kan batteriet förlora en del av sin kapacitet och laddningshastighet. Det kan också göra att elbilen förbrukar mer el för att värma upp sig. När det är varmt så kan batteriet överhettas och behöva kylas ner, vilket också påverkar laddningen och räckvidden.

Kostnad

Att köra en elbil är oftast billigare än att köra en bensin- eller dieselbil. Men hur mycket du sparar beror på flera saker, som elpriset, batteriets storlek och hur du kör. Här är ett exempel på hur du kan räkna ut din milkostnad:

  1. Antag att du har en elbil med ett batteri på 70 kWh och att du betalar 1,50 kr/kWh för elen, inklusive alla avgifter.
  2. Om du laddar batteriet helt fullt så kostar det dig 70 x 1,50 = 105 kr.
  3. Om du kan köra 35 mil på en full laddning, så blir din milkostnad 105 / 35 = 3 kr.

Du kan jämföra detta med en bensinbil som förbrukar 0,7 liter per mil och har ett bensinpris på 18 kr/liter. Då blir milkostnaden 0,7 x 18 = 12,60 kr.

Som du ser så kan du spara mycket pengar på att köra en elbil, men kom ihåg att detta är bara ett exempel. Din faktiska kostnad kan variera beroende på hur du laddar, kör och underhåller din elbil.