Diskret Försäljning

Ibland finns ett önskemål om en mer anonym försäljning, underhand, och önskar av olika anledningar diskretion.

I praktiken innebär det att bostaden inte kommer att synas på hemsida, officiella marknadsportaler eller i tidningsannonser. Vi arbetar konfidentiellt gentemot grannar och andra utomstående. Vi gör allt för att tillgodose just dina behov och verkar alltid för att uppnå bästa försäljningsresultat.

Med ett brett kontaktnät och spekulantregister hjälper vi dig att hitta rätt kunder. Bland annat kontaktar vi potentiella köpare som anmält intresse för liknande objekt och som stämmer väl överens med det vi har att erbjuda. För de seriösa intresserade spekulanter anordnar vi sedan privata visningar.

Vi berättar gärna mer om vår erfarenhet av underhandsförsäljningar vid ett personligt möte.

För att komma i kontakt med en av våra duktiga mäklare klicka här!