Skattereduktion vid installation av Grön Teknik

Vad är Grön teknik?

 • Installation av nätanslutet solcellsystem. Läs mer fakta om solceller här.
 • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
 • Installation av laddningspunkt för elfordon.

Var skall installationen ske?

 • I ett av dig ägt småhus eller ägarlägenhet.
 • I en av dig ägd bostadsrättslägenhet.
 • En byggnad under uppförande som skall bli ett småhus eller ägarlägenhet som ägs av dig.

En förutsättning för samtliga fall är att samma person är ägare och begär skattereduktion.

När skall installationen ha skett?

 • Installationen skall ha påbörjats, slutförts och betalats tidigast 1 januari 2021.

Hur mycket får jag i skattereduktion?

 • För installation av nätanslutet solcellsystem, 15 % av kostnaden för arbete och material.
 • För installation av system för lagring av egenproducerad elenergi, 50 % av kostnaden för arbete och material.
 • För Installation av laddningspunkt för elfordon, 50 % av kostnaden för arbete och material.

Hur går det praktiskt till att få skattereduktion för Grön Teknik?

 • Det är din hantverkare som hanterar detta så på din faktura är redan skattereduktionen reglerat.

Hur stor är skattereduktionen?

 • För Grön Teknik är skattereduktionen max 50 000 kr/år och person.
 • Observera att taket för skattereduktion är max 75 000 kr/år per person sammantaget för Rot/Rut och Grön Teknik.

Läs mer hur du räknar ut hur mycket du kan totalt kan få i skattereduktion/år på Skatteverket.