Vad är lagfart och vad kostar det?

Vad är lagfart och lagfartskostnad?

En lagfart är ett registrerat bevis på vem som äger en fastighet. Lagfart registreras hos Lantmäteriet och du måste enligt lag registrera lagfart inom 3 månader efter köp eller överlåtelse. Om du istället köper en så kallad tomträtt, ska du ansöka om inskrivning av tomträttsinnehav. Oftast hjälper din bank dig med ansökan om lagfart i samband med tillträdet av fastigheten. Din mäklare kan också hjälpa dig med ansökan.

Ingen lagfart för bostadsrätt

Det finns inget myndighetsregister av bostadsrätter därav behöver man inte registrera lagfart för en bostadsrätt. Bostadsrättsföreningen ansvarar för fastighetens lagfart och innehar en förteckning på bostadsrättsinnehavarna.

Men för ägarlägenhet

Du kan äga en lägenhet på fler sätt, en form av ägande är ägarlägenhet. Ägarlägenhet är vanligare utomlands men finns även i Sverige och kan komma att bli vanligare. Då har du ett direkt ägande av lägenheten och du söker då lagfart på samma sätt som vid fastighet.

Stämpelskatt

Kostnad för lagfart kallas stämpelskatt. Utöver stämpelskatten betalas en expeditionsavgift på 825 kr. Du behöver inte betala stämpelskatt vid arv och bodelning eller vid transportköp utan bara expeditionsavgiften. När det gäller gåva kan du behöva betala stämpelskatt om du övertar lån eller betalar något för gåvan.

Kostnad

Stämpelskatten beräknas på köpeskillingen. För att räkna ut stämpelskatten tar du det högsta beloppet av husets försäljningspris eller taxeringsvärde från föregående år och multiplicerar med 0,015 (1,5 %). Juridiska personer betalar dock 4,25 %.

Avdragsgillt

För dig som även ska sälja en tidigare bostad kan det vara bra att veta att kostnaden för både lagfart och för pantbrev är avdragsgilla i deklarationen, detta minskar eventuell vinstskatt.

Övrigt

2022 beviljades nästan 135 000 stycken lagfarter. 18 000 färre än 2021. Om man exkluderar lagfarter pga. arv, gåvor mm så uppgick den totala köpeskillingen för dessa fastigheter till drygt 394 miljarder kronor.

Statens totala intäkt för stämpelskatt (kostnader för lagfarter och pantbrev) uppgick 2020 till cirka 13 miljarder kronor

Vid köp av fastighet tillkommer oftast även en kostnad för pantbrev.