Rut-avdrag, vad är det som gäller?

Vad är Rut-avdrag?

 • När du anlitar ett företag för ett Rut-arbete kan du få skattereduktion, s k Rut-avdrag. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till avdrag. Företaget får dra av högst 50 % av arbetskostnaden på fakturan.

Hur stort är Rut-avdraget?

 • Nya regler gäller från och med den 1 juli 2024 och då blir taket för skattereduktion max 150 000 kr/år per person sammantaget för Rot/Rut och Grön Teknik. Läs mer om Grön Teknik här.

Läs mer hur du räknar ut hur mycket du kan totalt kan få i skattereduktion/år på Skatteverket.

När har du rätt till ett Rut-avdrag?

 • Du skall bo i bostaden där tjänsten utförs.
 • Den skall utföras i eller i nära anslutning till bostaden.
 • Du skall betala för tjänsten.
 • Du skall vara bosatt i Sverige och betala skatt här eller om du bor utomlands men valt att betala skatt i Sverige.
 • Du skall vara myndig.
 • Du kan få rätt till Rut-avdrag för tjänster som utförs i dina föräldrars hem om det är du som har haft utgiften för tjänsten. Däremot har du som förälder inte rätt till Rut-avdrag för tjänster som utförs i dina barns hem. Det gäller även om föräldern tillfälligt nyttjar sina barns hem som bostad.

Vad menas med bostad i detta sammanhang?

 • Fastigheten skall vara inredd och utrustad för boende. Det kan vara din permanentbostad, ditt fritidshus eller en bostad du hyr för kortare eller längre tid.
 • Garage och förråd räknas som en del av bostaden i ett småhus.
 • Bostaden skall vara belägen i Sverige eller inom EU/ESS eller Schweiz.

Ett Rut-arbete, vad är det?

 • Hushållsnäratjänster
 • Barnpassning
 • Fiber och IT-tjänster
 • Flytta och packa
 • Reparera vitvaror
 • Med mera med mera se nedan länk.

Här kan du läsa mer om vilka arbeten som är ok för Rut-avdrag.

Hur går det praktiskt till att få Rut-avdraget?

 • Det är den som utfört arbetet som hanterar detta så på din faktura är redan Rut-avdraget reglerat.

Vilka uppgifter skall finnas med på fakturan?

 • Fakturans totala belopp och rut-avdragets storlek, inklusive moms.
 • Kostnad för arbetad tid, materialkostnader och övriga kostnader, till exempel för resor, maskiner och administration.
 • Vilken typ av arbete företaget har utfört.
 • Uppgift om att företaget som utfört arbetet har F-skatt.
 • Ditt namn och personnummer.

Läs mer om Rot-avdrag här.