Undersökningsplikt - fastighet

Undersökningsplikt vid köp av fastighet – behöver man anlita en besiktningsman?

Köparens undersökningsplikt vid köp av fastighet

Vad har jag som köpare för undersökningsplikt då jag köper en fastighet? När du köper en fastighet är huvudregeln att du har en långtgående undersökningsplikt. I princip omfattas allt som du kan se, höra, känna och lukta dig till utan att göra åverkan av din undersökningsplikt.

Fel som du borde upptäckt får du som köpare.

Bör man anlita en besiktningsman

Ja, vid husköp bör man anlita en besiktningsman. Är huset redan besiktigat bör en ordentlig genomgång göras på plats innan köpet. Skulle en besiktning visa att det finns risker eller problem är det viktigt att ta en extra titt på dessa. En del anmärkningar är direkta fel som måste åtgärdas. Andra är risker och antydningar till problem som i sin tur måste undersökas vidare. Om det visar sig finnas risker är det av stor vikt att man förstår hur stora dessa är – och vilka kostnader som de kan medföra.

Det är du som köpare som har ansvaret för din undersökningsplikt, men en besiktningsman blir en extra hjälp som känner till vad du måste undersöka och vilka risker det kan finnas i olika bostäder, beroende på ålder, byggnadsmaterial med mera.

De vanligaste riskerna/felen

Den vanligaste risken är grunden. I ett besiktningsprotokoll anges nästan alltid äldre hus med källare, souterränghus, torpargrund, krypgrund samt äldre platta på mark som riskkonstruktioner. I övrigt är det ofta risker på tak och i våtrum, mest med anledning av hög ålder och/eller bristande underhåll.

De vanligaste felen är utförande/renoveringar i kaklade våtrum. Det mesta som utfördes före 2010/2011 oftast inte uppfyller dåtidens krav. Anledningen till detta är att hantverkarna var dåligt pålästa på sitt egna regelverk. Det är sällan man stöter på medvetet fusk, i de flesta fallen beror det på dåligt utbildade hantverkare.