Beskärning av fruktträd

Hur får jag mina fruktträd att må som bäst?

Tips om när och varför man beskär de olika fruktträden.

Inledning

Beskärning av fruktträd är en viktig del av trädgårdsskötseln som kan bidra till att förbättra fruktens kvalitet, mängd och hälsa. Beskärning innebär att man klipper bort grenar som är skadade, sjuka, döda, för täta eller för långa. Det finns olika anledningar till att beskära fruktträd, till exempel:

 • För att främja tillväxten av nya fruktbara skott.
 • För att öka ljus- och luftgenomsläppet i trädkronan.
 • För att minska risken för sjukdomar och skadedjur.
 • För att forma trädet och hålla det i balans.
 • För att underlätta skörden och beskärningen.

Olika fruktträd har olika behov och tider för beskärning. Här ger vi er ger några generella tips om när och varför man beskär de vanligaste fruktträdssorterna i Sverige: äpple, päron, plommon, körsbär och persika.

Äpple och päron

Äpple och päron är de mest odlade fruktträden i Sverige och de har liknande beskärningsmetoder. Båda trädslagen bär frukt på korta skott som kallas för fruktsporrar. Fruktsporrarna sitter på grenar som är minst två år gamla. Därför är det viktigt att inte klippa bort för många gamla grenar som kan bära frukt.

Äpple och päron beskärs främst under vintern, mellan november och mars, när träden är i vila. Detta är den bästa tiden för att stimulera tillväxten av nya fruktsporrar och för att undvika att såren blöder. Man kan också göra en lättare beskärning på sommaren, mellan juni och augusti, för att minska skuggningen och för att ta bort vattenskott. Vattenskott är långa, raka och kraftiga skott som växer uppåt från gamla grenar och som inte bär frukt.

När man beskär äpple och päron bör man följa dessa principer:

 • Klipp bort grenar som är skadade, sjuka, döda eller korsar varandra.
 • Klipp bort grenar som växer inåt mot trädkronans centrum eller nedåt mot marken.
 • Klipp bort grenar som är för täta eller för långa och som skymmer ljuset för fruktsporrarna.
 • Klipp bort vattenskott som växer uppåt från gamla grenar.
 • Klipp grenarna strax ovanför en knopp som pekar utåt eller uppåt.
 • Klipp grenarna med en vinkel på 45 grader för att undvika att vatten samlas på såret.
 • Använd en vass och ren sekatör eller såg för att göra rena och jämna snitt.

Plommon och körsbär

Plommon och körsbär är två andra populära fruktträd i Sverige som också har liknande beskärningsmetoder. Båda trädslagen bär frukt på ettåriga skott som kallas för fruktmärg. Fruktmärgen sitter på grenar som är minst två år gamla. Därför är det viktigt att inte klippa bort för många gamla grenar som kan bära frukt.

Plommon och körsbär beskärs främst under våren, mellan mars och maj, när träden börjar växa och blomma. Detta är den bästa tiden för att minska risken för infektioner och för att främja fruktutvecklingen. Man kan också göra en lättare beskärning på sommaren, mellan juni och augusti, för att ta bort vattenskott. Vattenskott är långa, raka och kraftiga skott som växer uppåt från gamla grenar och som inte bär frukt.

När man beskär plommon och körsbär bör man följa dessa principer:

 • Klipp bort grenar som är skadade, sjuka, döda eller korsar varandra.
 • Klipp bort grenar som växer inåt mot trädkronans centrum eller nedåt mot marken.
 • Klipp bort grenar som är för täta eller för långa och som skymmer ljuset för fruktmärgen.
 • Klipp bort vattenskott som växer uppåt från gamla grenar.
 • Klipp grenarna strax ovanför en knopp som pekar utåt eller uppåt.
 • Klipp grenarna med en vinkel på 45 grader för att undvika att vatten samlas på såret.
 • Använd en vass och ren sekatör eller såg för att göra rena och jämna snitt.

Persika

Persika är ett fruktträd som inte är så vanligt i Sverige, men som kan odlas i skyddade och soliga lägen. Persika bär frukt på ettåriga skott som kallas för fruktmärg. Fruktmärgen sitter på grenar som är minst två år gamla. Därför är det viktigt att inte klippa bort för många gamla grenar som kan bära frukt.

Persika beskärs främst under våren, mellan mars och maj, när trädet börjar växa och blomma. Detta är den bästa tiden för att minska risken för infektioner och för att främja fruktutvecklingen. Man kan också göra en lättare beskärning på sommaren, mellan juni och augusti, för att ta bort vattenskott. Vattenskott är långa, raka och kraftiga skott som växer uppåt från gamla grenar och som inte bär frukt.

När man beskär persika bör man följa dessa principer:

 • Klipp bort grenar som är skadade, sjuka, döda eller korsar varandra.
 • Klipp bort grenar som växer inåt mot trädkronans centrum eller nedåt mot marken.
 • Klipp bort grenar som är för täta eller för långa och som skymmer ljuset för fruktmärgen.
 • Klipp bort vattenskott som växer uppåt från gamla grenar.
 • Klipp grenarna strax ovanför en knopp som pekar utåt eller uppåt.
 • Klipp grenarna med en vinkel på 45 grader för att undvika att vatten samlas på såret.
 • Använd en vass och ren sekatör eller såg för att göra rena och jämna snitt.

Sammanfattning

Beskärning av fruktträd är en viktig del av trädgårdsskötseln som kan bidra till att förbättra fruktens kvalitet, mängd och hälsa. Olika fruktträd har olika behov och tider för beskärning. Här har vi gett några generella tips om när och varför man beskär de vanligaste fruktträdssorterna i Sverige: äpple, päron, plommon, körsbär och persika. Beskärning bör göras med vassa och rena redskap och med hänsyn till trädets form, ljus- och luftgenomsläpp och fruktbarhet.