En guide till gärdsgårdens historia, byggande och pris

Allt du behöver veta om gärdsgårdar

Gärdsgårdar - en charmig del av det svenska kulturarvet

Vad är en gärdsgård?

Har du någonsin sett ett vackert stängsel av korslagda trästolpar som följer landskapets kurvor? Då har du sett en gärdsgård, en gammal och traditionell form av inhägnad som är typisk för Sverige. Gärdsgårdar är inte bara praktiska för att hålla djuren på plats, utan de ger också en särskild karaktär och skönhet åt naturen. Gärdsgårdar är ett uttryck för människans samspel med skogen och kusten, och de är en del av vårt kulturarv som vi bör bevara och värna om.

Hur uppstod gärdsgårdarna?

Gärdsgårdarnas historia är lång och spännande, och de har funnits i Sverige i över tusen år. De kan ha sitt ursprung i järnåldern, när människorna började odla marken och behövde avgränsa sina ägor. Under medeltiden blev gärdsgårdarna ännu mer vanliga, eftersom marken delades upp i mindre lotter och det blev viktigt att visa vem som ägde vad. Gärdsgårdarna var ett smart och ekonomiskt sätt att använda det virke som fanns tillgängligt i närområdet, och de skyddade också djuren från rovdjur och tjuvjakt. Gärdsgårdarna har sedan dess varit en del av det svenska landskapet, och de har anpassats till olika miljöer och behov.

Hur bygger man en gärdsgård?

Att bygga en gärdsgård är ett riktigt hantverk som kräver både kunskap och skicklighet. Det finns olika typer av gärdsgårdar, men de har några gemensamma drag. Först måste man välja ut lämpliga träd, oftast gran eller tall, och klyva dem i stolpar. Sedan måste man gräva hål i marken där stolparna ska stå. Därefter lägger man stolparna i kors över varandra och fäster dem med träpinnar eller järntråd. Man kan också lägga stenar eller torv mellan stolparna för att göra gärdsgården mer stabil och tät. En gärdsgård kan vara mellan en och två meter hög, beroende på syftet och terrängen. Det är ett roligt och givande projekt att bygga sin egen gärdsgård, men man kan också anlita en professionell gärdsgårdsbyggare som har erfarenhet och kvalitet.

Vad kostar en gärdsgård?

Priset på en gärdsgård varierar beroende på flera faktorer, såsom material, storlek, arbetskraft och transport. En gärdsgård kosta mellan 900 och 1 250 kronor per meter, inklusive moms. Det innebär att en gärdsgård som är 100 meter lång kan kosta mellan 20 000 och 60 000 kronor. Det är dock viktigt att jämföra olika offerter och kvaliteter innan man bestämmer sig för att anlita en gärdsgårdsbyggare. En gärdsgård är en investering som kan höja värdet på din fastighet och ge dig glädje i många år framöver.