Fakta om solceller

Hur fungerar det?

 • Via solpaneler på tak eller mark omvandlas solljuset genom solcellerna till ”solel”.
 • Solpanelerna är kopplade till en växelriktare som omvandlar den likström som skapats till växelström.
 • Din producerade el fördelas via din elcentral dit den behövs i hemmet.
 • Om inte all den producerade elen behövs direkt skickas den ut på elnätet.
 • Din elmätare håller koll på hur mycket el du säljer.

Vad är verkningsgrad?

 • Detta är ett mått för hur mycket av energin från solljuset som omvandlas till brukbar el.
 • Verkningsgraden för kommersiella solpaneler är ca 20% dvs 1/5 av solljuset blir brukbar el.
 • Utöver verkningsgrad bör man även ta med kvalitén samt pris på solcellerna i valet av panel.

En kvadratmeter stor solpanel, hur mycket el producerar den per år i Sverige?

 • En kvadratmeter stor solpanel producerar ca 200 kwh/år i Sverige.

Vad kostar solpaneler?

 • Mindre villa: 95 000 kr för 5 kW (yta på ca 25 m2)
 • Vanlig villa: 160 000 kr för 10 kW (yta på ca 50 m2)
 • Stor villa: 215 000 kr för 15 kW (yta på ca 75 m2)

Skattereduktion kan erhållas, läs mer här under Grön Teknik.

Återbetalningstid på en investering i solpaneler?

 • Återbetalningstiden generellt är 10 – 15 år på investeringen i solpaneler.

Hur länge håller solpaneler?

 • Normalt håller solpaneler i 25 – 30 år.
 • Med tiden blir dock verkningsgraden sämre.
 • Bara en komponent i en solpanel kan bli obrukbar och behöva ersättas. Det är växelriktaren som i allmänhet har en livslängd på 10 – 20 år. Kostnaden för en växelriktare är ca 15 % - 20 % av totalkostnaden för en solpanelsinstallation.

Krävs bygglov för montering av solcellspaneler?

 • Inom ett detaljplanerat område kan solpaneler vara bygglovspliktiga. Om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädning eller taktäckningsmaterial.
 • Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte bygglov för solpaneler.

Placering av solpaneler för att de skall fungera bäst?

 • De skall monteras i söderläge.
 • Ha en lutning på 15 – 45 grader.
 • De skall inte vara täckta av smuts, löv eller snö.

Om det inte är möjligt att placera panelerna i söderläge så kan det även finnas fördelar. Placering i östligt läge (morgonsol) eller i västligt läge (eftermiddag-/kvällssol) kan innebära att vid hushållet vid dessa tidpunkter förbrukar mer energi och att andelen egenanvändning av elen ökar.

Fungerar solceller på vintern?

 • Solpanelerna fungerar även vintertid. Solen ger naturligtvis mindre energi på vintern men solcellerna har högre verkningsgrad då det är kallt.

Varför behöver jag byta ut min elmätare vid installation av solpaneler?

 • Eftersom du skall sälja den del av elen du inte för stunden konsumerar behöver du en elmätare som både registrerar den el du förbrukar samt den el du säljer. Uppfyller du kraven för mikroproduktion har du rätt till ett gratis utbyte av elmätaren.

Vad är ett elcertifikat?

 • Det är ett certifikat du får av staten i utbyte av produktion av miljövänlig el. Din el kan endast köpas av kvotpliktiga aktörer. För varje 1 000 kwh el du producerar och säljer har du rätt till ett elcertifikat. Köparna av elen är aktörer som har s k kvotplikt. Hur stor del de kvotpliktiga aktörerna måste köpa årligen avgörs av en lagstadgad kvot.