Livslängd på ett hus?

Hur länge håller de olika delarna på ett hus och vad kostar det att åtgärda?

Vi tar det nerifrån och upp!

Dränering

 • Livslängden varierar beroende på vilken mark ditt hus står på. Står ditt hus högt beläget på ett berg förlänger du livslängden medan om huset står på sand eller lera förkortas livslängden.
 • Olika delar i en dränering har olika livslängd. Dräneringsrör ca 25 år, dränering med platonmatta ca 30 år och dagvattenledningar utanför huset ca 50 år.
 • Kostnad för ny dränering är ca 3 000 kr – 4 000 kr per löpmeter.

Fasad

 • Livslängden på en fasad varierar. En tegelfasad har en livslängd på minst 100 år. En träfasads livslängd är ca 40 år och en putsad fasad ca 30 år.
 • Både trä och putsfasaden behöver målas om runt vart tionde till vart femtonde år.
 • Pris för att måla om ett hus är ca 800 kr per kvm.
 • Pris för byte av träpanel är ca 1 700 kr/kvm medan kostnaden ny puts är ca 2 500 kr/kvm.

Fönster

 • Beroende på material av fönsterkasett varierar livslängden. En träkasett kan hålla i ca 60 år, en aluminiumutsidekasett i ca 80 år och en PVC-kasett i ca 30 år.
 • Glaspartiet i ett isolerglasfönster kan få ”punktering” efter ca 40 år. Vid en sådan punktering är isoleringen brutet mellan glasen vilket leder till att luft kommer in och skapar en immighet på glaset.
 • Ett träfönster bör kittas och målas om vart tionde år.
 • Pris för att kitta och måla om ett fönster varierar beroende på storlek etc. Timpris för en målare är ca 550 kr/tim.
 • Pris för nya fönster varierar beroende på storlek och material.

Yttertak

Skorsten

 • Kanalernas tätskikt bör ses över vart fyrtionde år.
 • En effektiv metod för att täta rökkanalerna är glidgjutningsmetoden. Via skorstenen applicerar men med ett specialverktyg en fiberarmerad keramisk tätningsmassa. Det kostar ca 1 400 kr/löpmeter.