Nyckelfärdigt hus

Vad betyder Nyckelfärdigt hus vid bygge av nytt hus?

Det finns tyvärr inte en standard för vad ’Nyckelfärdigt’ innebär. Med andra ord kan det betyda olika för olika leverantörer.

Att få nyckeln i handen och sedan direkt flytta in är tyvärr alltför ofta ett drömscenario. Se till att granska avtalet med leverantören ordentligt, vad ingår i just din leverans? I handlingarna bör en text av typen “med nyckelfärdigt menar vi att huset är så färdigt att…” eller ”I Nyckelfärdigt hus ingår följande…”.

En vanlig sak som exkluderas är ett andra varv med målarfärg på fasaden. Det sista varvet får oftast bäst resultat om det målas på plats därav ingår ofta inte ett andra varv. Men då måste du som byggherre betala extra för det eller anlita en annan leverantör för det vilket medför extra kostnader alternativt måla själv vilken man ofta inte räknar med att behöva göra.

Granska produktionskostnadskalkylen

I en produktionskostnadskalkyl specificeras alla arbeten och kostnad för dessa. Med den som utgångspunkt kan man se vem som har ansvaret för att de olika delarna blir gjorda och vilka delar som inte finns med i leveransen. Produktionskostnadskalkylen ligger även till grund för byggkreditivet från banken, så se till att alla delar är inkluderade annars kan det bli knivigt att få ihop budgeten på slutet!

Skillnaden på totalentreprenad och nyckelfärdigt?

Nyckelfärdigt och totalentreprenad är ofta samma sak och många föredrar att bygga hus i form av en totalentreprenad på grund utav enkelheten. En enkelhet då det innebär att man betalar till en huvudleverantör som ansvarar och sköter husbygget fram tills att det är inflyttningsklart. Normalt sett är det en firma som sköter totalentreprenaden, men kan i sin tur kan anlita diverse underleverantörer. Med andra ord är fördelen med totalentreprenad att du som kund endast behöver teckna ett avtal för att få det hus du drömmer om.

Total eller delad entreprenad - vad är skillnaden i praktiken?

Om totalentreprenad innebär avtal med en och samma leverantör så innebär delad att du tecknar avtal med flera entreprenörer. Det kan innebära ett avtal med de som ska lägga taken, ett med elektriker och ett annat med golvläggare osv. Med fler underleverantörer på det här sättet kan det innebära en större osäkerhet med eventuella förseningar och utökade utgifter, samtidigt som det också kan innebära minskade utgifter och större valmöjlighet på leverantörer. Vid totalentreprenad kan du behöva anpassa dina val utifrån de underentreprenörer, exempelvis köksleverantör, huvudleverantören samarbetar med.

Delad entreprenad fungerar bäst i de fall då du också tänkt göra mycket av arbetet själv.