Vad är ett stambyte?

Vad byter man ut i ett stambyte?

  • Vid ett stambyte byter man ut ledningar och rör för vatten och avlopp.

Hur länge håller stammar och rör?

  • Den genomsnittliga tiden för hur länge stammar håller är ca 50 år. Men under vissa tidsperioder då man använde sämre kvalité på material som efter 2:a världskriget och under byggnationen av miljonprogrammet 1965 – 1975, får man vara beredd på en lägre livslängd.

Varför gör man ett stambyte?

  • För att undvika framtida dyrbara fuktskador och läckage. Ledningar och stammar blir utslitna med tiden. Rostangrepp leder till sprickor och rören täpps igen.

Vad kostar ett stambyte?

  • Ett riktvärde är att ett stambyte kostar ca 250 000 kr – 300 000 kr per lägenhet, då ingår badrumsrenovering.

Hur lång tid tar ett stambyte?

  • Det kan ta upp till 10 veckor för en lägenhet

Kan jag själv vid en badrumsrenovering byta mina stammar och rör för att slippa riva badrummet vid ett kommande stambyte?

  • Har ett partiellt stambyte skett i samband med renoveringen som är förenligt med gällande branschregler och det finns noggrann och detaljerad information så kan det godtas.

Vem har rätt att ta beslut om ett stambyte?

  • Styrelsen i en bostadsrättsförening har rätt att fatta beslut om rena underhållsåtgärder. Ett stambyte är i allmänhet att anse som en sådan.
  • Då ett stambyte innebär en stor kostnad för föreningen bör detta planeras i god tid.

Ett alternativ till stambyte är relining, läs mer här.