Vad är relining?

Vad skiljer metoden relining från ett stambyte?

  • Vid relining fokuserar man på rörens insida. Man tar bort det gamla ”fodren” på rören och ersätter det med ett nytt av mer tåligt material. ”Fordren” saknar skarvar och går därför inte sönder om huset eller marken rör på sig. Vid ett stambyte byter man ut hela ledningar och rör för vatten och avlopp.

Varför gör man ett stambyte?

  • För att undvika framtida dyrbara fuktskador och läckage. Ledningar och stammar blir utslitna med tiden. Rostangrepp leder till sprickor och rören täpps igen.

När är inte relining ett bra alternativ utan att stambyte är att föredra?

  • Om det vid filmning av rören visar sig att rörens skarvar har förskjutit sig är inte relining ett alernativ.

Hur länge håller relining?

  • Beräknad hållbarhet 20 – 30 år.

Vad kostar en relining?

  • Ett riktvärde för relining är ca 50 000 kr per lägenhet.

Hur lång tid tar relining?

  • Det kan tar i genomsnitt 4 arbetsdagar för en lägenhet

Vem har rätt att ta beslut om relining?

  • Styrelsen i en bostadsrättsförening har rätt att fatta beslut om rena underhållsåtgärder. En relining är i allmänhet att anse som en sådan.
  • Då en relining innebär en stor kostnad för föreningen bör detta planeras i god tid.

Ett alternativ till relining är stambyte, läs mer här.