Sök på Mäklarringen

Mäklarringen

Von Berchners Väg 2-22

Stavsjö- Engelska parken / Stavsjö
495 000 kr - 1 140 000 kr
495 000 kr - 1 140 000 kr

Kontakta mäklaren för visning

Fakta

 • Adress Von Berchners Väg 2-22
 • Område Stavsjö- Engelska parken
 • Pris 495 000 kr - 1 140 000 kr

Byggfärdiga tomter med härligt läge invid Stavsjön i Engelska parken med anor från 1700-talet! Här planeras nybyggnation av 14 st friliggande villor! Tomterna är obundna till husleverantör och det är fritt fram att välja husmodell utifrån detaljplanen. I tomtpriset ingår anslutning för kommunalt v/a och fiber.

Johan Lindgren Fastighetsmäklare Norrköping 0705-125734
Johan Lindgren Fastighetsmäklare Norrköping 0705-125734

Bilder

Karta
Karta
Engelska parken
Engelska parken
Stavsjön
Stavsjön
Stavsjön vinter
Stavsjön vinter
Tennisbana
Tennisbana

Beskrivning

Anmäl intresse

Jag vill gärna veta mer om objektet på Von Berchners Väg 2-22

Fakta

 • Fastighetsbeteckning Stavsjö 2:209-2:222
 • Upplåtelseform Friköpt
 • Taxeringsår 2016
 • Preliminärt taxeringsvärde -
 • Vatten och avlopp Kommunalt v/a
 • Rättigheter / Gemensamhetsanläggningar Andel i samfällighet/GA: Stavsjö S:3, GA:2, GA:10-GA:11 Inskrivning, Avtalsservitut timmerflottning mm, 40/336
 • Inskrivna servitut och övriga gravationer -
 • Planbestämmelser Stavsjö 2:81, 2:82 mfl Detaljplan, beslutad Datum: 2006-11-06 Genomförande: Början 2006-12-16 slut 2021-12-15 Del av stavsjö 2:1 Byggnadsplan, avregistrerad Datum: 1965-07-14
 • Fullvärdesförsäkrad Nej

Området

Allmänt om området

Byggrätter: I planförslaget medges för såväl befintlig som ny bebyggelse en största byggrätt om 200 kvm byggnadsarea för huvudbyggnad och 50 kvm för fristående uthus/gäststuga/kontor. Dock får endast ¼ av tomtarean bebyggas." "Byggnader får uppföras i en våning med inredd vind alternativt suterrängvåning." "En utökad byggrätt för gårdsbyggnader medges för fastigheten Stavsjö 2:82 där "bostäder med icke störande verksamhet" tillåts (BO). Generellt kan verksamhet av mindre omfattning som ej är störande för omgivningen tillåtas inom planområdet" Planen medger att en privat badplats samt båtbrygga byggs vid sjöstranden som tillhör samfälligheten. En av de befintliga tennisbanorna finns kvar i detaljplanen för att tillföra området en extra attraktion. Prioritering i färdigställande av tennisbana, badplats, ev. båtbrygga samt lekplats sker i samråd med samfälligheten (tomtägarna) när tillräckligt många ägare finns att fatta beslut. Det råder fritt fiske på eget vatten, d.v.s. den del som tillhör samfälligheten. Gäller även kräftfiske. Länk till hemsida: http://stavsjo.nu

General area

área general

Övrigt

HISTORIA: Parkmarken genomkorsas av en bäck som förr var en beståndsdel i en "engelsk park". Skalden och prästen Carl Fredrik Dahlgren beskrev 1827 parken på följande sätt: "Stället har förträffliga källor, små nätta bocager (planteringar, anm) och angenäma spatsergångar, i synnerhet den så kallade parken några bösskott frånbruket. Jag har sett få parker så vackra som denna. De allra skönaste hängbjörkar omväxla med andra träslag. Små kanaler och broar samt en vik, som skär in i lunden, förhöja det hela. Gångarna äro sandbeströdda och tusen fåglar och blommor mellan en frisk grönska förnöja både öga och öra".

Other

Otro

Fri värdering